Foto: Se svolením Petry Shakti

Petra Shakti: Mužský a ženský princip z pohledu Kundalini jógy

S lektorkou kundalini jógy, která dnes žije střídavě v Česku a Jižní Americe, jsme si povídaly o mužském i ženském principu v každém z nás, jak vztah sama k sobě ovlivňuje naše vztahy, proč mají naše partnerství tendenci po čase chřadnout a co je s tím možné dělat.

Zveřejněno: 09.02.22

Petra už od sedmnácti let cestovala po celém světě a pracovala jako úspěšná tatérka. Kromě umění a maleb na lidskou kůži ji ale odjakživa zajímaly alternativní směry, jako jóga a meditace, o nichž si půjčovala knížky. Přibližně ve dvaceti letech se pak dostala k tantře a kundalini józe, které později odjela studovat do Indie. Nyní se ve své praxi jógy věnuje především vztahům, které jsou podle ní základem lidského života. 

Proč jsou podle tradice jógy vztahy tak důležité?

Cílem jógy je seberealizace, tedy poznání sebe sama. V minulosti jsme toho dosahovali sami a v jiném kontextu, spíše v izolaci, například v ášrámu nebo v jeskyních. A protože většina z nás si nezvolila strávit 30 let v jeskyni, poznáváme sami sebe právě skrze vztahy. 

Naše vztahy s druhými odráží náš vztah se sebou samým. Ostatní se k nám budou chovat takovým způsobem, jakým od nich očekáváme. Vlastně jen reagují na nastavení vztahového programu, který nosíme sami v sobě, v srdeční čakře. A funguje to i naopak. Vztah k sobě sama se promítá i v našem vztahu k ostatním. Proto je také sebeláska klíčem k tomu, abychom dovedli milovat druhé. Pokud dosáhneme správné vibrace, stane se sebeláska přirozeným stavem našeho bytí. Bude jako bezedná studnice, z níž se rodí skutečná důvěra a krása, což je podstatou jogínské cesty.  Konkrétně praxi kundalini jógy se klade důraz na hledání rovnováhy mezi mužsko-ženským principem. Můžeš vysvětlit, jak to funguje a proč je to tak důležité?

Na fyzické úrovni má v sobě obě tyto polarity každý z nás. Pro ženu se nachází negativní pól v pánvi a pozitivní náboj v srdci. Pro muže je to naopak. Mezi těmito dvěma póly cirkuluje životní síla, která proudí skrze takzvané nádis (pozn.red. podle indického lékařství jde o energetické kanály v našem těle). Praxí jógy se snažíme o to, aby tato síla nebyla „zaseklá“ jen ve spodních centrech (čakrách), jak to často bývá u lidí, kteří řeší jen základní lidské potřeby, jako je spánek, jídlo a sex, ale naopak aby vyživovala i vyšší centra a mohla tak sloužit pro duchovní růst i pro vývoj vztahu k sobě sama i ke druhým. 

Pokud naše životní síla protíná všechny části lidské zkušenosti (všechny naše čakry), můžeme věřit tomu, že to, co je pro nás dobré, bude přirozeně do našeho života přitáhnuto. A to, co pro nás užitečné není, se přirozeně vytratí, nebo bude odpuzováno. Vlastně všechny tělesné i duševní nemoci jsou důsledkem nerovnováhy mezi mužskou a ženskou energií. Tato nerovnováha se také může projevit konflikty v partnerských vtazích. Harmonizace mužské a ženské polarity má nesmírně léčivý potenciál. Praxe jógy a manter k tomu pomáhá právě tím, že podporuje rozproudění životní energie po celém těle a poté nastolení její rovnováhy v našem srdci, kde se právě onen ženský (lunární) a mužský (solární) princip sjednocují.  

Kundalini, životní síla 

Životní síla je zároveň silou sexuální, kterou tradice kundalini jógy definuje jako magnetickou sílu, která do značné míry definuje, co v životě prožíváme. Proudí skrze celé naše tělo a některá učení věří, že může být použita jako nástroj k sebe uzdravení i uzdravení ostatních. Můžeme ji také prožívat ve formě sexuální energie, což je nejsilnější forma energie, ke které máme přístup. Tradice kundalini a tantrické jógy tuto sílu přijímá a vědomě s ní pracuje prostřednictvím asán, krijí, pranajámy a meditace. 

Podle taoistů se tato prvotní energie nazývá ťing. Rodíme se s její hojností, postupem času jí však ubývá. Ťing je transformována v čchi, neboli životní sílu, když působí na životně důležité orgány. Tuto sílu považují taoisté za klíč k dosažení dobrého zdraví a delšímu životu. Ťing je skladována ve všech tkáních, zvlášť v ledvinách, spermatu a vajíčku. U žen je potřebná k tvorbě vajíček a hormonů. Když energie ťing obíhá v těle, orgány jsou omlazovány a vyživovány. Takže pokud chceme tuto ztracenou prvotní energii uchovat nebo obnovit, můžeme tak udělat právě za pomoci tantrických praktik a práce se sexuální (kundalini) energií, kterou uchováváme, recyklujeme a přeměňujeme zpět na prvotní energii.  

Říkala jsi, že v praxi kundalini jógy je důležité rozvádět životní sílu po celém těle. Jaké techniky k tomu slouží?

Je mnoho technik a přístupů. Sexuální energii rozvádíme po těle za pomoci vědomé pozornosti, dechu a takzvaných zámků, které mění tok naší energie tak, aby z našeho těla neunikala, ale naopak nás vyživovala. Tato technika se nazývá mikrokosmická oběžná dráha, což je starodávná taoistická forma meditace, která kombinuje dýchací, meditační a vizualizační techniky k oběhu životní síly čchi v našem těle. Čím více jsme schopní zklidnit svoji mysl a tělo, tím mohutnější je tok. Když vědomě vedeme čchi po mikrokosmické oběžné dráze, zjemňujeme ji a čistíme, díky čemuž je potom kvalitnější.

Taoismus učí, že hlavní způsob, jak muži ztrácejí energii, je ejakulace, u žen pak menstruace. Pokud se naučíme vést energii tělem, můžeme začít vědomě sdílet svou sexuální energii s partnerem na úrovni duše. Výměna energie probíhá tak, že s partnerem propojíme svoje dráhy skrze dech a vizualizaci toku čchi v místech, kde si můžeme předat nejvíce této energie, tedy v pohlaví a v ústech. 

Někde jsem četla, že žena má potenciál vyvést energii muže ze spodních center směrem nahoru. Je to pravda?

Podle východní filozofie by měl být ženský princip aktivní. Právě žena je iniciátorka, která zasvěcuje muže. Muž zastává pasivní přístup, i když u nás na Západě máme historicky otisk opaku.  Když tedy žena zná své tělo, umí se uvolnit a odevzdat veškerou kontrolu, neřeší, co si kdo o ní myslí, jak vypadá či jak zní, tak během sexu začne přirozeně ztělesnovat aspekt bohyně, který skrze ni začne proudit. Tehdy muž může, pokud je tomu otevřený, na tuto vlnu „naskočit“ . Pak se potkají na úrovni srdce, kde dojde ke zkušenosti Jednoty, a to nejen s partnerem, ale s veškerou skutečností. 

Ženský a mužský princip v našem těle 

Ženský princip v našem těle reprezentuje Ida, levotočivá nádí. Je reprezentována měsícem, jehož vlastností je  cykličnost, proměnlivost. Je to receptivní, chladivá energie a reprezentuje také to, jak jsme schopni přijímat životní energii. Dále symbolizuje podvědomí.

Mužský princip reprezentuje pingala. Je to aktivní energie slunce přinášející světlo a teplo, má penetrující a expresivní kvalitu. Reprezentuje to, jak využíváme životní energii k manifestaci, jak jsme schopni nakládat s touto energií právě skrze ohnivý element, což je naše vůle, moc a kontrola. Kvality mužského principu se od slunce přímo odvíjí. Je stabilní, stálý, silný, ale také flexibilní. 

Abychom pochopili, jak mužsko-ženská dynamika v nás i v našem okolí funguje, základem je pozorovat sebe sama. Například, aby ženský princip mohl volně projevovat cykličnost a proměnlivost, potřebuje se cítit v bezpečí, a to mu v ideálním případě přináší ten mužský princip, jinak stagnuje. Mužský princip je naopak přirozeně stabilní a poskytuje tomu ženskému principu ochranu. Muž je pak inspirován kreativitou, která proudí skrze ženu.  

Zmiňovala jsi, že mnoho lidí je stále „zaseklých“ jen v jedné části těla, zejména té dolní. Čím je to způsobeno a jak se tato nerovnováha projevuje v našem životě navenek? 

Pokud je životní síla koncentrována spíš v dolních centrech, s větší pravděpodobností se budeme zmítat právě v tématech těchto čaker, což je pudový boj o přežití, animální sexualita a ego. Právě techniky kundalini jógy byly navrženy tak, aby distribuovaly sexuální energii z nižších center do vyšších, tam ji přeměnily v energii vyšších kvalit a připravily nás na vyšší úroveň vědomí. Díky tomu můžeme vnímat a prožívat realitu jako takovou rozmanitěji, skrze celou škálu čaker. Rozvádění energie nám také pomáhá zvědomovat si dosud nezpracovaná témata, která pak můžeme snáze integrovat a stát se celistvějšími, což je právě také cílem tantry.  

Jak se naše nezpracovaná témata, jako například různá tramata, odráží v našich vztazích?

Vztahy z nás vytahují to, co by jinak zůstalo skryto. Druhá osoba totiž reflektuje témata z našeho podvědomí a nevědomí, o kterých jsme si mysleli, že se nás netýkají, nebo že už je máme dávno zpracovaná. Dle mé zkušenosti je tedy pro vztah velice užitečná jakákoli společná praxe, díky které se tato témata rychleji zpracovávají a integrují.

Například bílá tantrická jóga, což je pokročilá forma meditační praxe, uklidňuje omezující a zraňující hlas ega, což dává větší prostor naší neutrální mysli a soucitnému srdci. Bílá tantra také pracuje s konceptem uvolňování podvědomých bloků. Během každého mrknutí oka vyprodukuje naše mysl tisíc myšlenek. Myšlenka, které dáme největší pozornost, se stává naší emocí nebo pocitem. Zbytek propadá do podvědomé a následně nevědomé mysli, což je takový náš odpadkový koš. Pokud ho ideálně na denní úrovni, třeba právě skrze jógu či meditaci nečistíme, začne ovlivňovat veškeré procesy v našem těle – cirkulaci krve, trávicí činnost, nervový systém, hormonální systém... Pak už je podvědomí a nevědomí tak zaneseno, že nejme schopni se na realitu dívat skrze „čisté sklo“, ale máme „zamlženo“, protože všechno vidíme na základě svých zkušeností, například právě traumat a zklamání. Pak na jejich základě také reagujeme.

To mě přivádí k tématu naší tendence hledat „toho pravého nebo tu pravou“. Jeden kamarád mi řekl: Stejně jako jsem zjistil, že existuje jeden Bůh, jedno Vědomí, uvědomil jsem si, že pro mě existuje jen jedna žena, a v ní jsem schopen najít všechno, všechny aspekty ženství…“ Od té doby tedy nemá tendenci všechny ženy střídat, protože ví, že všechno najde v té jedné. V zásadě platí, že když jsme v jakékoli formě užšího vztahu s kýmkoli, tak jsme se potkali proto, abychom si navzájem ukázali něco, co bychom sami nebyli schopní vidět. Vždy k nám tedy přichází takový člověk, který je pro nás ideální v tom smyslu, že nám reflektuje témata, která jsou v našem životě zrovna aktuální a mají se nějak zmanifestovat. 

Někde jsi zmiňovala, že v partnerském vztahu je důležité mít i společnou praxi. Proč?

Vztah jako takový lze považovat za entitu, kterou naše dvě individuální osobnosti společně vytváří. Společná praxe nám jí pomáhají pročišťovat a celkově platí, že čím víc se o tuto bytost našeho vztahu staráme, tím víc nás potom vyživuje zpátky. Jak už jsem zmiňovala, jogínské praktiky jako například mikrokosmická oběžná dráha, která je základem pro tantrické spojení, naši tvořivou energii kultivují, takže neuniká do vesmíru, ale cirkuluje v nás. Tak postupně dochází k prozařování té „bytosti“ vztahu, která má pak více energie a je také schopná toho víc takzvaně unést. Je to silná základna. Když naopak vztah nevyživujeme, časem chřadne a může se zhroutit třeba i kvůli maličkosti. Důležitá je tady pravidelnost, ideálně alespoň deset až dvacet minut denně, vyladíme tak tím své energetické pole.  

Můžeš uvést nějaké další příklady společné partnerské praxe?

Výborná forma partnerské praxe jsou třeba Venušiny krije, které využívají dynamiky mužského a ženského principu ke zvyšování kvality našeho života, vztahů a pro duchovní růst. Díky nim můžeme lépe pochopit princip setkávání polarit, který tvoří naše těla i veškerou existenci. Krije se praktikují s partnerem, obvykle ve spojení muž - žena, ale nemusí jít nutně o partnery opačného pohlaví. Nejprve je dobré si společně zacvičit kriyu ze série kundalini jógy, Již po této praxi může pár zažívat posílení vzájemné důvěry a intimity. Venušiny krije mají zvláště silný efekt, pokud si pár vybere jednu Venušinu kriju nebo meditaci, kterou praktikuje soustavně po dobu 40, 90 nebo 120 dní, aby posílil určitý aspekt svého vztahu. Pokud na tento typ praxe z nějakého důvodu není jeden z páru ještě připraven, je dobré zvolit nějaký kompromis, například běhání, procházky v přírodě, otevřená komunikace.

Společnou partnerskou praxí se zbavujeme věcí, které nás ve vztahu omezují. Společně s partnerem děláme krok ke změně vnitřního prostředí a pročištění podvědomé mysli, kde jsou uložené mnohaleté zkušenosti a informace, často formující nežádoucí návyky. Stejně tak, jako vynášíme odpadky nebo si čistíme zuby, čistíme i obsah své mysli. 

Takže jógínské praktiky mohou vztah zkvalitnit a případně i prodloužit?

Ano. Z vlastní zkušenosti vím, že počáteční fáze zamilovanosti vyprchá a tam pak vzniká tření, kdy se ty póly magnetů začnou odpuzovat. Začnou nám vadit maličkosti, které nám zprvu připadaly roztomilé. Právě jogínská praxe nám pomáhá dostat se do další fáze harmonizace, sladění a hluboké důvěry vůči tomu druhému, kdy se naše póly dostávají do „neutrálu“. Tam právě vzniká prostor bezpodmínečnosti, kde vše plyne naprosto přirozeně. Zároveň samozřejmě platí, že se skrze druhého otevírají stále další a další témata, základna vztahu je však založena na důvěře, tudíž je silnější a odolnější. 

Když vezmeme učení jógy a aplikujeme je na vztahy, je to nesmírná pomoc k harmonické navigaci nekonečného tance polarit. Naše vlastní praxe je ale základ. Čím více sami praktikujeme, tím je náš vlastní náklad lehčí. Máme zážitek své vnitřní krásy, a to nás dělá šťastnějšími. Čím více jsme ve své síle, tím je nám lépe v našem těle i ve společnosti ostatních. Tím jsme sebevědomější, upřímnější v komunikaci se sebou i s ostatními. Vztahy jsou více vyživující. Jako lidé na cestě sebepoznání se ptáme, co je to za sílu, která vibruje v jádru našeho Já a spojuje nás všechny dohromady? Náš život se pak točí okolo zkušenosti pravé lásky, což je láska, která nic nepotřebuje.  

V čem vidíš ty sama největší přínos praktikování kundalini jógy a meditací?

Když se pravidelně napojujeme na tu část našeho Já, která neumírá, tedy na svou duši, nejvyšší zdroj moudrosti v našem těle, naše vnímání se automaticky pročišťuje, takže začínáme vnímat realitu z širší perspektivy, ne z osobního dramatu nebo z ega. Když ubližujeme sobě nebo ostatním, tak je to kvůli našim vnitřním zraněním. Meditace nám pomáhá říct a dost! Toto je cesta soucitné mysl, soucitného srdce. Když říkáme „stop“ negativní myšlence, je to ze soucitu, ve prospěch všech cítících bytostí včetně nás.

Díky praxi si také více uvědomujeme, jak jsme cenní. A díky tomu k sobě začneme jinak přistupovat. A není to z ega, ale ze zkušenosti existence jako takové a zkušenosti lásky, která vibruje v každém z nás. Tam si uvědomíme, že nikdo není lepší ani horší. Uvědomíme si, že naše tělo je chrám, ve kterém sídlí něco tak neuvěřitelného, co se ani nedá popsat. Proto děláme praxi, proto chodíme pravidelně do meditací - abychom mohli zažívat tento poklad. Každá zkušenost nás motivuje k pokračování. Nepotřebujeme se přemlouvat. Už víme, že to stojí za to. 

Co děláš teď a co plánuješ na nejbližší měsíce?

Momentálně sdílím lekce v pracovišti Pohled na Letné. Také připravuji Hadí serenády, což je série workshopů, které jsou založené na práci s vibrací hlasu a mantrami v jazyce Gurmukh. Spolupořádám je se zpěvačkou Lenkou z Yellow Sisters a s Vladem Ličkem. Celkem proběhnou tři workshopy, a to během dubna, května a června. V srpnu se zúčastníme Healing festivalu. 

Také spolupořádám třídenní festival kundalini jógy Liliovník, jeden proběhne na jaře a druhý v létě na Sklenářce. Festival Liliovník je setkáním praktikujících kundalini jógy. Těšíme se na certifikované lektory i zkušené praktikující. Rádi ale poznáme všechny nové tváře, které s kundalini jógou teprve začínají. Zlehka se dotkneme také bílé tantry. 

V půlce srpna odlétáme se členy projektu Forest.ink a Bosque Medicinal do ekvádorského deštného pralesa na expedici, dobrovolnický pobyt a zároveň natáčení dokumentu pro Českou televizi.

Na zimu se přesunu do své základny v Guatemale na jezeře Atitlan, kde budu asistovat svému učiteli na Kundalini joga teacher trainingu. Pokud se čtenáři chtějí dozvědět o těchto akcích, moc ráda poskytnu informace. Těším se na společnou praxi!

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Daniel Müller

Odborník v oblasti pilates a zdravotně funkčního pohybu, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb. Bývalý závodní plavec se lidskému tělu a pohybu s ním spjatým profesně věnuje již od roku 1994 a komerčně školí od roku 2001. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na aplikovanou matematiku.


IQ pohyb: Rozpitvané cviky jógy pro zdraví

IQ pohyb není nová zázračná metoda cvičení, která by přinesla každému okamžitou pomoc či úlevu jako to slibuje kde kdo. Je to systém cvičení, který vychází z dokonalé znalosti anatomie a kineziologie.


Celostní psychosomatika Dr. Dahlkeho

Celostní psychosomatika Dr. Dahlkeho zastává názor, že každá nemoc má svůj původ na úrovni naší psychiky, v každé nemoci je určitý psychický aspekt. K vysvětlení obrazu fyzických problémů pak využívá univerzálně platné duchovní zákony, například princip polarity, rezonance, stínu a další.