Pánev, páteř, hlava pro zdravý začátek, to je IQ pohyb

Kvůli vlastnímu zdravotnímu problému s páteří začal před lety pomáhat klientům s bolestmi zad a dalšími omezeními. Daniel Müller, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb, se učil nejdříve v Londýně, jak cviky jógy a pilates správně metodicky rozebrat, a jak je pak také didakticky naučit každého. Dnes nabízí vlastní ucelené metodiky.

Zveřejněno: 10.09.21

Poznáte na lidech na ulici podle chůze a držení těla, že mají nakročeno směrem mimo zdraví? 

Ano, dnes již poznám na první dobrou, že tam něco na těle neladí. Na druhou dobrou už analyzuji a zjišťuji, kde je příčina problému. Pak už jen vždycky bojuji vnitřně sám se sebou, zda jim mám dát vizitku rovnou, a tak jim pomoci, nebo je v tom nechat. Však jednoho dne stejně přijdou buď k nám nebo ke kolegům z oboru a budou se dožadovat odborné pomoci. Po fyzických zkušenostech se už řídím heslem: „Nevyžádaná rada stejnak nepomůže!“ 

S jakými zdravotně-pohybové problémy se setkáváte ve své praxi nejčastěji? 

To se nedá tak jednoduše specifikovat, neboť tělo pracuje jako celek a bolest se málokdy nachází v místě její příčiny. Pro vysvětlení – někdo přijde s bolestí kolena a já mu po diagnostice pohybového aparátu řeknu, že mu nefunguje hrudní koš a někdo s podobnou bolestí kolena má třeba příčinu v hlezenním kloubu. Takže nejčastějším problémem není ani tak úsek těla, jako spíš jakákoli bolest či omezení v pohybu, a to v jakémkoli kloubu. Se kterými problémy umíte pomoci? 

V našem centru umíme s kolegy v rámci naší trenérské profese pomoci s mnohými pohybovými problémy klienta, ať to jsou specifické či nespecifické bolesti zad, kyčlí, pánve, kolen, hlavy a dalších kloubů či částí těla. Každodenní praxí jsou pro nás i ztuhlosti pánevního dna u mužů a především u žen, nemožnost otěhotnění, problémy při menzes či v době těhotenství i v době po porodu. Vždy se však musí jednat o pohybový problém. Proto musíme mít vždy jistotu, že je klient řádně vyšetřen lékařem, zda tam není nějaká jiná příčina bolesti, než jen samotný špatný pohybový návyk klienta. 

A můžete zmínit na jednom konkrétním příkladu, za jak dlouho a čím se může obtíž zmírnit až vymizet? 

Za jak dlouho se to změní, to je první otázka každého, když mu řeknu, jak na tom je. Na to pokládám protiotázku: “Za jak dlouho se naučíte plynně latinsky?” Každý se na mne kouká a nechápe. Pak jim to dojde, že za jak dlouho, to záleží na nich samotných, kolik tomu budou věnovat času a jak budou sami na sobě pracovat. Mám klienta, kterému je nyní již přes sedmdesát a přišel s artrózou kyčelního kloubu 4. stupně, takže okamžitá operace. Za rok už běžel svůj další maraton a bez operace. Makal na sobě tvrdě. Za začátku mě nenáviděl, jak to bolelo, ale věděl, co chce, a dával tomu všechno. Dělal domácí úkoly, jak měl, stále cvičil a cvičil. Výsledek se dostavil. 

Předpokladem ke kvalitnímu, funkčnímu a dlouhodobě bezbolestnému cvičení je podle vás správné nastavení osového systému těla, tedy pánve, páteře a hlavy. Jak to vysvětlíte? 

Zvládne to každý: „Pánev nad paty, hlava nad pánev a oddálit hrudník co nejvíce od pánve spolu s oddálením pánve od pat, a to vše v jedné ose.“ Tento axiom je ono kouzlo správného nastavení. Problém však nastoupí v samotném provedení, jak toho dosáhnout. Na to už potřebujeme oko odborníka, a pak už to jen doma zkoušet a zkoušet a zkoušet.   

Překvapilo mě vaše video radící, jak vleže na zádech nastavit neutrální pozici. Je umění správně si lehnout? 

Neutrální pozice těla je to nejdůležitější, co máme k dispozici v boji proti bolesti, a je zadarmo stejně jako úsměv. Jen si ji musíme dobře upevnit do našich pohybových návyků těla, aby nám zůstala v pohybové paměti co nejdéle. Nezáleží, zda s ní začnete ve dvaceti nebo až v šedesáti. Neutrální pozice je nejdokonalejší, nejefektivnější, nejekonomičtější správné držení těla, a s tím můžete začít kdykoli. Čím dříve, tím lépe. 

Proč? 

Neutrální pozice těla totiž umí rozkládat jakoukoli fyziologickou zátěž v našem těle rovnoměrně na všechny klouby tak, aby nevznikal kompresní tlak v kloubech nebo na měkké tkáni, jako třeba artróza kloubů. Funkční držení těla v neutrální pozici nám umožní třeba i dokonalé fungování střev, správné okysličení těla, bezbolestnou menzes, nebo prožít naplno erotické hrátky. Správně si lehnout je tak základem pro stoj, pro naše správné, dokonalé držení těla. Ani mimino se hned po narození nepostaví, pokud si to řádně neodleží a nenaučí se prvně nastavit všechny segmenty nejdříve v horizontále vůči sobě tak, aby byly v co nejideálnější neutrální pozici vůči sobě, a nezpůsobovaly si tak nefyziologické zatížení. 

Jste bývalý závodní plavec a už dvacet let školíte zdravý pohyb. Čím si vás přitáhlo studium moderních pohybových technik, a co jste se za takovou dobu dozvěděl? 

Závodní plavec, ale jen v rovině žákovských a dorosteneckých kategorií. Byl to však výborný základ pro mé omezení těla. Mám skoliózu, sice ne velkou, neboť jsem od mala cvičil, ale i tak je pro mě plno věcí velké tabu, co se týká pohybu a jeho provedení. Když jsem byl malý, měl jsem velké bolesti zad a hrozili mi operacemi, pak i vozíkem, pokud to nezměním. A tak jsem začal cvičit, jen mi to moc nepomáhalo. Míval jsem někdy i po cvičení větší bolesti, proto jsem začal přemýšlet nad tím, co dělám, a jak to mám udělat lépe, aby to fungovalo. Začal jsem se ptát, proč to mám dělat tak a tak, když poznatky z anatomie říkají něco úplně jiného. A tak to začalo… 

Jak se za těch více než dvacet let proměnilo vzdělávání v oboru fitness a fyzioterapie? 

Mohu mluvit jen o oboru fitness, protože do oboru fyzioterapie nezasahuji. Náš obor se hodně změnil. V něčem jsme udělali kus práce vpřed, za což děkuji všem kolegům, kteří pracují a snaží se náš obor povznést. Bohužel v systému vzdělávání jsme se posunuli taky malinko dozadu, máme mnoho škol, které nedodržují předepsaná pravidla a chrlí absolventy s nedostatečnou odborností. Stále však převládají ty posuny vpřed, za což jsem nesmírně rád. Kdysi mi můj mentor Michael King řekl, že to u nás bude trvat minimálně dvacet pět let, a já mu tehdy nevěřil. Dnes mu věřím. Potřebujeme ještě dalších deset let a bude to určitě lepší než dnes! 

Dnes jste šéfem skupiny IQ pohyb. Proč má tento název a co vlastně skupina obnáší? 

IQ pohyb vznikl jen jako druhotný název, když jsme otevírali naše centrum a vzdělávací akademii. Paradoxně si jej studenti pamatovali lépe než ten původní název SMART, a tak jsme přešli během jednoho roku k názvu IQ pohyb. Za to jsem nesmírně rád, neboť IQ pohyb se mi líbil od počátku, ale přehlasovali mě.
Dnešní náplní není jen vést centrum inteligentního a funkčního cvičení spolu se vzdělávací akademií, ale taktéž vzdělávání laické veřejnosti pomocí přednášek přes naše absolventy nebo i pomocí natočených video přednášek. Nyní máme i shop s lekcemi, které jsou rozděleny podle různých specifických témat například pro těhotné, halux valgus, pánevní dno, zdravá záda a podobně.  

Máte několik vlastních konceptů a jedním z nich je Pilates Clinic Method. Jak byste popsal původní metodu Pilates a kam jste ji posunul? 

Kvůli zdravotnímu omezení, které mi kdysi nedovolilo provádět mnoho cviků, případně s určitým omezením, jsem si zvolil cestu zdravotního pilates. Díky mému zdravotnímu problému s páteří jsem totiž vždycky měl lekce pro klienty se zdravotním omezením či bolestmi zad. Ti rozhodně nikdy nemohli dělat hned všechny cviky pilates, a tak jsem se začal učit nejdříve v Londýně, jak dané cviky správně metodicky rozebrat, a jak je pak také dokonale didakticky naučit každého, i toho, kdo má třeba po výhřezu meziobratlové ploténky. To bylo už hodně dávno, a pak jsem začal rozvíjet onu metodickou řadu víc a víc o všechny mé získané anatomické poznatky z oboru našeho a fyzioterapeutického, až z toho vnikl Pilates Clinic Method. Název vznikl z popudu mého mentora Michaela Kinga, aby nedošlo k záměně s klasickým pilates cvičením, na které samozřejmě nenechám dopustit.  

Říká se často, že plavání je zdravé pro každého. Jak tuto informaci vnímáte jako specialista na pohyb? 

Plavání je zdravý sport a vřele jej doporučím komukoli. Drobný problém nastává jen ve výběru plaveckého stylu. A pak také v kvalitě jeho provedení. Každý si myslí, že prsa jsou nejjednodušší styl, bohužel opak je pravdou. Prsa jsou nejtěžším plaveckým stylem, co se týká správného držení těla. A to ne díky hlavě, kterou plavec–neplavec nepotopí, ale díky dolním končetinám a jejím postavením při kopu. Hodně bolestí zad a krku vzniká právě díky špatnému střihu dolních končetin u prsou, proto řada lidí nerada plave prsa. 

A kraul? 

Kraul je fajn, ale to víme, že zase máme problém se nadechnout do strany. Z toho pak lidé mají problémy s krkem, hlavou či rameny. Dostupným, nejideálnějším plaveckým způsobem je proto znak. Znak pomůže hodně od bolestí zad, doporučuji jej však plavat s destičkou, pokud neumíte kopat nohama nebo je neudržíte na hladině. Už jen samotný leh na hladinu totiž aktivuje hluboké svaly vašich zad. 

Co byste teď doporučil čtenáři tohoto článku? Co si třeba hned díky nějakému jednoduchému pohybu nebo protažení může “zkontrolovat”? 

Určitě je to sed nebo stoj podle toho, v jaké pozici tento článek čte. At si čtenář vzpomene na axiom napřímení a zkontroluje svoje nastavení těla, zda jsou jednotlivé segmenty v ose. Pokud tomu tak není, tak rovnou nastavuji. Vsedě je to jednodušší, tam to chce jen pánev na sedací kosti a hlavu nad pánev a oddálit hrudník s tím, že se člověk opře o chodidla, která jsou na zemi. A propos, co ta hlava? Když teď čtu, je brada vůči krku v co možná největším ostrém úhlu nebo ji mám přitištěnou úplně na krku, a ještě v předsunu? Pak si ale večer můžeme stěžovat na bolesti hlavy nebo krku, či prostor mezi lopatkami nebo ramene.

Související

Daniel Müller

Odborník v oblasti pilates a zdravotně funkčního pohybu, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb. Bývalý závodní plavec se lidskému tělu a pohybu s ním spjatým profesně věnuje již od roku 1994 a komerčně školí od roku 2001. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na aplikovanou matematiku.


IQ pohyb: Neutrální pozice vleže, jak na to?

Tento leh není jen tak obyčejný leh na zádech. “Když jej uděláte dobře, okamžitě si zlepšíte postavení bederní páteře, uvolníte ztuhlost svalů a dalších měkkých tkání, povolí i vaše trapézy a uvolní se celá hlava,” říká Daniel Müller, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb, který v...


IQ pohyb: Rozpitvané cviky jógy pro zdraví

IQ pohyb není nová zázračná metoda cvičení, která by přinesla každému okamžitou pomoc či úlevu jako to slibuje kde kdo. Je to systém cvičení, který vychází z dokonalé znalosti anatomie a kineziologie.


Terapie smíchem: nesmysl nebo stojí za vyzkoušení?

Ne nadarmo se říká, že smích je nejlepší lék. A za tímto tvrzením stojí i exaktní věda. Když se smějeme, do krve se nám uvolňují endorfiny, známé jako hormony štěstí. Ty zlepšují naši náladu podobně jako pocity, které můžeme zažívat třeba po cvičení.


Jak kurkuma prospívá našemu tělu?

V posledních několika letech se ve světě zdraví a krásy rozvinula posedlost určitým žlutým kořením. Na blozích o zdraví a v hipsterských kavárnách se o kurkumě píše jako o módním trendu a její milovníci ji přidávají prostě všude.