Foto: Profimedia.cz

Biosyntéza balancuje divokou energii a nabízí sebepodporu

Nejen na dospělé, ale i na děti a mládež se zaměřuje psychoterapeut Martin Hofman, který ve své práci využívá biosyntézu. Jde o mezinárodně akreditovanou psychoterapeutickou metodu, která má velký potenciál nejen při léčbě problémů, ale také jako cesta zdravého životního stylu.

Zveřejněno: 24.02.22

“Metoda se nesoustředí pouze na problém, ale vnímá zdravé momenty, přednosti a možnosti člověka,” říká Martin Hofman.

Jak z pohledu biosyntézy vnímáte, když děti a mládež tráví stále víc času on-line bez fyzického pohybu?

Pohyb je naší přirozeností. Když dlouho sedíme, ať doma nebo ve škole, naše energie stagnuje, přestává pulzovat. V biosyntéze říkáme, že zdraví je pulzace. Pulzace energie, možností, vitality... V Americe proběhl takový experiment, kde si učitelé sedli na týden dozadu do lavice jako žáci a nechávali se vyučovat svými kolegy. Měli přitom vnímat své pocity a tím nejintenzivnějším pocitem a vjemem byla nuda. Prostě když jste moc pasivní, všechno to v nás stagnuje. Ale pozor, je také zdravá pasivita.

Co třeba?Dokázat si lehnout na louku, pod strom, a odevzdat se sladkému nicnedělání. Nebo je to aspekt absorpce, tedy zažívání vjemů, zážitků a informací. My jsme kultura, která oceňuje hlavně aktivitu. Už Herakleitos ale říkal: “Netlač řeku, teče sama.” To znamená, že stejně jako existuje zdravá pasivita, tak tu máme i tu nezdravou pasivitu. Stejně tak existuje i zdravá a nezdravá aktivita. Tu zdravou nutně potřebujeme, abychom se cítili dobře, aby nás to bavilo. Můžeme si vyjmenovat pohyb v přírodě, nebo i doma na hudbu, sport, procházku, aktivní činnosti učení ve škole, skupinovou práce…

Jaké jsou hlavní přínosy biosyntézy, ať už z hlediska fyzického zdraví nebo psychiky?

Biosyntéza je celostní přístup v psychoterapii. Propojuje mysl, pocity a tělo, tedy podporuje naše mentální, emoční i fyzické zdraví. Je humanisticky zaměřená, hledá v nás to dobré, vnitřní i vnější zdroje, o které se můžeme opřít. Pomáhá člověku se propojit se svou přirozeností, vnitřním rytmem, tedy být se sebou v souladu, v sebepřijetí. Ale pomáhá také čelit těžkým a traumatickým zážitkům, léčit je, obejmout je ve spolupráci s terapeutem, v kontaktu, bezpečí, přijetí.

Proto jste si ji vybral ke své práci?

Uchvátila mě ta celostnost, je v tom všechno: mysl a slova, energie a pocity, tělo i existenciální, transpersonální rovina nebo taky spiritualita. Zároveň je to uzemněné v poznatcích západní psychologie, neurofyziologie, embryologie, navíc se inspiruje i východními pohledy na energii, meditaci. To je to slovo syntéza. V něčem je to holistické, hodně hluboké a v něčem naprosto přirozené, původní, zdravé. Biosyntéza pro mě není jen psychoterapie, ale i filozofií zdraví a života. Je to jeden z největších životních darů, co ke mně přišel a jsem moc vděčný, že ho mohu žít a rozvíjet, sám se sebou, v práci s klienty, ve školách…

Proč by se měli rodiče zajímat o možnosti biosyntézy pro své potomky?

Právě proto, že biosyntéza není jen verbální práce, tedy povídání s klientem, ale hledá jedinečný přístup ke každému, k jeho individualitě a to skrze kreativitu a sebevyjádření. Děti a dospívající mají často velmi dobře otevřený přístup k vnímání impulzů v těle, práci s pohybem, hudbou, kreslením, sny, meditací, relaxací... A tyto způsoby práce podporují kontakt se svou silou, esencí, zdravou sebedůvěrou, energií, ale pomáhají také vyjádřit naši frustraci, bolest, těžké pocity. Biosyntézu vytvořil v 70. letech 20. století David Boadella, který byl původně učitel, i proto má v sobě tu hravost a cestu k duši dítěte.

Zajímá mladé tato metoda?

Dospívající jsou citliví na to, aby se k nim člověk choval… Řekli by asi “normálně”. Tedy autenticky, lidsky, aby se neobaloval žádnou rolí psychologa či bílým pláštěm. A v biosyntéze věnujeme hodně pozornosti právě kontaktu a vztahu s klientem nebo nejšířeji člověkem, s nímž pracujeme. Navíc to propojení - pocity, tělo, práce s meditacemi, vnitřními obrazy je pro ně zajímavá, netradiční a nějak jim chutná.

Jaké zatím máte zkušenosti z aplikací metod a teorie biosyntézy do školství?

Je to skvělé pro žáky i učitele. Pro hyperaktivní děti třeba prací s dechem, protahováním, pohybem, což podporuje balancování jejich mnohdy divoké a neuspořádané energie. Pro učitele nabízí dobré inspirace pro zdravou sebepodporu a sebepéči - jak vnímat své tělo, jak se uvolnit, jak pracovat se stresem. Ale nabízí jim i zajímavé informace a dovednosti pro práci se žáky - jak s nimi mít dobrý kontakt a vztah, jak pracovat s jejich vlnou energie, agresí, silou, přesahovými a existenciálními tématy, jako například smysl života, hodnoty, smrt, sexuální a agresivní energie, která jsou mnohdy tabu. Vytvořil jsem celý navazující kurz pro učitele, který má osm výukových dnů, celkem tedy 64 hodin. Jde už celkem hluboko, přes vlastní zážitek, tak, aby mohli tyto principy a zkušenosti dobře a bezpečně nabízet svým žákům. Více o něm lze nalézt na www.biosynteza.cz.

Vybavíte si konkrétní příklady, kdy a s čím tato metoda pomohla?

Třeba u hyperaktivních dětí přináší cvičení s pulzací, dechem a tělem moc dobré výsledky. Měli jsme už tři běhy dlouhého kurzu a několik menších kratších kurzů pro učitele a mnohým z nich to přineslo lepší vztah k sobě, větší vnitřní pohodu, a to je pak něco, co vyzařují a přináší dál do své práce, tedy k žákům, dětem, dospívajícím.

Jak je biosyntéza přijímána v dnešní době oproti svým počátkům?

Myslím, že díky hodně velkému úsilí a aktivitě lidí v Českém institutu biosyntézy se její inspirace šíří do různých polí, nejen psychoterapie, ale i do širšího zdravotnictví, psychosomatiky, sociální práce, byznysu, seberozvoje a samozřejmě do toho školství. Jsou kolegyně, které to propojují s arteterapií, muzikoterapií, děláme mužské i ženské seberozvojové skupiny, byla i skupina pro babičky či pro děti. Je v tom velké úsilí a energie, nejvíce asi zakladatelek Yvonnky Lucké a Báry Janečkové.

Co bylo zatím nejzajímavější zvládnout pro vás?

Nejzajímavější je pro mě zvládnout ta místa úplných začátků, kdy se někdo svým vědomím probouzí, tedy začíná si vědomě všímat více toho, jak myslí, co cítí, co potřebuje a s čím to souvisí. Reflektuje hlouběji sám sebe. A na začátku samozřejmě narážíme na stará schémata, staré modely v mysli, staré emoční vzorce a musíme se tím prokousat – v bezpečí, přijetí a respektu, ať s klienty v terapii nebo s učiteli ve škole.

Jaké skupiny lidí mají o tuto metodu největší zájem?

Nejvíc lidí přichází s tématy seberozvoje, vědomého života, zdraví, vztahu k sobě i ostatním, ale i traumaty, psychospirituální zkušeností a její integrace. Víc a víc se stává tématem “dobrý život”, tedy jak žít dobře, cítit se zdravě, radostně a spokojeně. Hodně lidí už nechce žít jako automat, ve stresu, z práce do práce, a tak chodí na workshopy, delší kurzy, na terapie…

Související

Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Zpátky k tělu s Core Energetics

Jak se Petr Ekl jako odborník na oblast IT dostal k metodě Core Energetics, která je zaměřená nejen na energii, pohyb a dech? Jeho příběh nepřipomíná stereotypní pohled na každodenní život běžného “ajťáka”.


Nemoc vždy vzniká na úrovni psychiky. Příčinu je třeba hledat tam, říká psychosomatička

Simona Frydrychová, dnes odbornice na psychosomatiku podle Dr. Dahlkeho, se začala o osobní rozvoj zajímat před více než deseti lety. Její duševní transformaci odstartovala, jak už to ostatně bývá, velká osobní krize.


Terapie smíchem: nesmysl nebo stojí za vyzkoušení?

Ne nadarmo se říká, že smích je nejlepší lék. A za tímto tvrzením stojí i exaktní věda. Když se smějeme, do krve se nám uvolňují endorfiny, známé jako hormony štěstí. Ty zlepšují naši náladu podobně jako pocity, které můžeme zažívat třeba po cvičení.