Foto: Shutterstock

Úvod do kundalini meditace

Výraz „kundalini“ pochází ze sanskrtu a znamená „stočený“.

Zveřejněno: 20.04.22

Odkazuje na specifický druh meditace, který je schopen v člověku probudit nové, vyšší vědomí, prostřednictvím technik jako například:

 • Hluboké dýchání
 • Mudry (gesta tvořená pomocí prstů na rukou a dlaní)
 • Mantry
 • Specifické pohyby

Tato cvičení mají probouzet nečinnou energii v těle a nechat ji proudit čakrami až do jejího uvolnění skrze sedmou (korunní) čakru, hlavu. Uvolnění této energie podporuje vnitřní rovnováhu, „probuzení“ a osvícení.

Trocha kulturních souvislostí

Techniky kundalini jsou staré nejméně několik tisíc let, ačkoliv přesné období jejich vzniku nebylo stanoveno. První písemná zmínka o nich je v tzv. Upanišádách, hinduistických náboženských textech. Odhaduje se, že Upanišády začaly vznikat mezi lety 800 a 500 př.n.l. Ačkoliv se kundalini techniky vyvinuly z meditačních nauk (včetně pohybových aktivit jako je jóga), ve své době se mimo okruh svých tvůrců a jejich studentů nerozšířily. To se stalo až o tisíce let později, kdy ve Spojených státech začal kundalini jógu, jejíž součástí je i kundalini meditace, vyučovat Yogi Bhajan.

Rozšíření do západního světa

V roce 1968 představil Yogi Bhajan kundalini jógu, jejíž nedílnou součástí je kundalini meditace, západnímu světu. Věřil, že možností seznámit se s jiným druhem vědomí lidem poskytuje příležitost ke zkvalitnění života. Během více než 30 let aktivní výuky předal svým posluchačům tisíce meditačních a jógových technik a mimoto také založil Výzkumný ústav kundalini, kde se z vybraných studentů kundalini technik stávají jejich učitelé.

Přínos kundaliniLidé, kteří mají s kundalini meditací zkušenosti, uvádí širokou škálu jejích pozitivních účinků, například:

 • Zvýšená schopnost vědomého prožívání, zvýšený soucit
 • Zlepšení komunikace s okolím i sebou samým
 • Čistá mysl
 • Rozvinutější vnímání sebe sama
 • Vnímání širších souvislostí ve vlastním jednání a jeho motivech

Některé z níže uvedených pozitivních účinků byly podloženy také výzkumem, který se kundalini jógou (a tedy meditačními kundalini technikami) zabýval.

Snížená úroveň stresu: studie z roku 2017 uvádí, že kundalini jóga poskytuje okamžitou úlevu od stresu. Její autoři přitom dodávají, že kundalini meditace může být prospěšná také ve zvládání některých onemocnění jako jsou kardiovaskulární choroby a nespavost

Zvládání úzkosti: studie z roku 2018 kundalini jógu přímo spojuje také s výrazným pozitivním vlivem na projevy generalizované úzkostné poruchy

Zlepšení kognitivních schopností: další studie z roku 2017 srovnává vliv kundalini jógy a technik zlepšování paměti na kognitivní postižení u 81 seniorů. Výsledky naznačují, že ačkoliv obě varianty přinesly pozitivní výsledky v oblasti paměti, kundalini jóga měla mimoto stejný vliv i na další kognitivní funkce jako flexibilita myšlení a sebekontrola

Jak na to

Kundalini meditace zahrnuje tisíce technik, stačí si vybrat tu, která je vám nejbližší. Nemusí to být jednoduché – pokud se snažíte zpracovat konkrétní problém, je vhodné výběr konkrétní techniky konzultovat s lektorem. Kundalini meditace je komplexní přístup, pro začátečníky je tedy vhodnější meditace pod vedením nebo skupinová meditace. I přesto však můžete začít sami s přípravou.

 1. Pohodlně se oblékněte: nejlépe do lehkých, volných kusů oděvu, ve kterých se budete cítit při meditaci opravdu pohodlně. Lektoři kundalini meditace také často používají šály nebo jiné kusy látky k zakrytí hlavy, čímž se má podpořit proudění energie
 2. Nalaďte se na meditaci: Posaďte se vzpřímeně na zemi nebo na židli, ruce sepněte před tělem, dlaněmi proti sobě, opřené o hruď. Přivřete oči tak, abyste vnímali jen několik paprsků světla
 3. Zaměřte se na čakru třetího oka: Někteří lektoři doporučují se při přípravě na meditaci na čakru třetího oka soustředit – vnitřním zrakem sledujte bod ve středu čela, v úrovni obočí
 4. Opakujte si mantru: mantry jsou důležitou součásti kundalini meditace. Jejich úkolem je koncentrace pozornosti, typicky jsou ve východním dialektu pandžábštiny Gurmukhi. Ale není třeba se obávat, zda to zvládnete. Tu pravou mantru právě pro vás poznáte, jakmile ji uslyšíte. Opakujte si ji nahlas nebo v duchu – tak, jak to vyhovuje právě vám
 5. Zaměřte se na svůj dech: nadechujte a vydechujte výhradně nosem a vnímejte proudění vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Pak začněte dech opatrně zpomalovat. Každý nádech a výdech by měl trvat cca 3 až 4 sekundy, celkem nádech a výdech tedy cca 8 sekund. Vnímejte, jak proudící vzduch dodává vašemu tělu energii
 6. Přidejte mudry: jsou typickou součástí kundalini technik – gesta, tvořená pomocí dlaní a prstů na rukou. Například, pokud chcete pomocí meditace podpořit moudrost a klid, použijte mudru gján: spojte palec a ukazováček. Pokud chcete pracovat na trpělivosti, použijte mudru šuni: spojte paalec s prostředníčkem
 7. Dýchejte přerušovaně: místo jednoho dlouhého nádechu a výdechu rozdělte oba na čtyři krátké, zhruba sekundové úseky. Při každém nádechu i výdechu vtahujte pupík dovnitř, směrem k páteři
 8. Pokud se na dech zapomenete soustředit, soustředění obnovte: ani dlouholetí jogíni neudrží pozornost vždy a za všech okolností. Kdykoliv si uvědomíte pokles pozornosti, na dech, snažte se ji obnovit. Rušivé myšlenky si na okamžik uvědomte a poté je nechte odplynout
 9. Začněte s krátkou meditací: pokud jste nováčci, není třeba si klást nedosažitelné cíle. Pro začátek postačí 3 až 5 minut a postupně meditaci prodlužovat
 10. Správně meditaci ukončete: stejně jako u fyzického tréninku, i meditaci je vhodné symbolicky ukončit jedním hlubokým nádechem a výdechem.

A není to nebezpečné?

Lidé s kundalini často začínají, aby získali prožitek uvolnění energie, nazývaný Probuzení kundalini. Ten je často popisován jako spirituální, ale bez předchozích zkušeností je těžké si pod tím cokoliv konkrétního představit.  Během Probuzení kundalini je možné vnímat fyzické projevy jako teplo, brnění, nebo také dezorientaci a nepohodlí, občas dokonce i déletrvající nepříjemné pocity jako závratě a točení hlavy, způsobené hlubokým pomalým dýcháním. Nebojte se meditaci přerušit, kdykoliv to potřebujete, a nezapomeňte při ní pít dostatek vody.

Sečteno a podtrženo

Kundalini meditace je i přes možný emocionálně i fyzicky vyčerpávající prožitek přínosnou technikou, kterou někteří jogíni považují za nejsilnější formu meditace. Ačkoliv její pozitivní účinky můžete pocítit hned, platí u ní stejně jako všude jinde: trpělivost přináší růže.

 

 

Zdroj: https://www.healthline.com/health/kundalini-meditation 

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Zpátky k tělu s Core Energetics

Jak se Petr Ekl jako odborník na oblast IT dostal k metodě Core Energetics, která je zaměřená nejen na energii, pohyb a dech? Jeho příběh nepřipomíná stereotypní pohled na každodenní život běžného “ajťáka”.


PhDr. Tatjana Marešová

Terapeutka Tradiční čínské medicíny.