Foto: Shutterstock

K harmonickému partnerství vede cesta skrze laskavost

Cesta k harmonickému partnerství vede podle psycholožky Jitky Nesnídalové zejména skrze důvěru, respekt a přijetí. “Je krásné si uvědomit, že svými myšlenkami a pocity uvnitř sebe a kolem sebe vytváříme určité energetické pole – vším, co vypouštíme do světa."

Zveřejněno: 17.05.22

"Prvním a největším příjemcem jsme my samotní,” říká psycholožka, která zdůrazňuje potřebu laskavosti a popisuje svůj styl práce s klienty.

Využívám různé metody, protože je vždy přizpůsobuji člověku, kterého mám před sebou. Pracuji s afirmacemi, focusingem, relaxacemi (autogenním tréninkem), léčením vnitřní holčičky (různé řízené imaginace a také každodenní úkoly, jak s vnitřní holčičkou navázat spojení a přijmout ji, odpuštění), inspiruji se také jednou metodou obrazovek ze Silvovy metody a podobně.

Miluji tyto metody, protože vidím výsledky u žen, které mají odvahu a chuť upřímně se do nich pustit. Osobně mi dávají smysl, protože jsou velmi bezpečné, neinvazivní, velmi laskavé a přivádějí do života dobro. Mojí největší učitelkou psychologie byla a je Louise L. Hay. Ona sama vycházela z knihy psychologa Johna Bradshawa „Návrat domů“. Louise L. Hay nabízí řadu různých metod, o kterých jsem právě mluvila – afirmace, léčení vnitřní holčičky…

Všechny metody jsou velmi důležité pro prevenci vztahů. Protože člověk se jimi učí směřovat svou pozornost směrem ke svému záměru – tedy k harmonickému vztahu. Afirmace, meditace, pracování se svou myslí, odkrývání her svého ega – to jsou všechno velmi príma možnosti, jak si spoluvytvářet fajn partnerský vztah. V krizových situacích je zvláště vhodné podívat se na to, zda člověk jedná ze strachu svého ega.Absolutní priorita číslo jedna je však v mé práci laskavost. Je to ovšem můj styl práce. Jsou terapeuti, kteří mají spíše tvrdší styl a jistě jsou právě svým klientům také nápomocní. Rozumím ale svému poslání, a tím je skutečně terapie laskavostí. U mne jinak spolupráce nefunguje. Pokud se nepodaří uvnitř mě nalézt ke klientce laskavý opravdový soucitný zájem, pak terapie nefunguje. Laskavost vycházející ze soucitu – opravdu někdy těžká věc, protože jsme velice naučeni hodnotit druhé lidi.

Pokud ale v sobě tuto kvalitu při terapii necítím – tedy kvalitu přijetí druhého člověka, pak se terapie většinou nikam nepohne. To je ale opravdu moje specifická osobní zkušenost a nevím, proč to tak zrovna mám, ale přijímám tuto schopnost jako dar. Každý terapeut by měl cítit, co je jeho doména a měl by tuto doménu rozvíjet. Je to dar, který je třeba kultivovat, a proto se na terapeuty klade velká zodpovědnost znát sám sebe.

Velmi ráda a často pracuji například s metodou dvou obrazovek ze Silvovy metody. José Silva pochopil, že musíme uznat oba dva póly života, ale samozřejmě vědomě mít vnitřní soulad jako svůj maják. Metodu již léta učím všechny, se kterými se setkávám. A ráda vám zde tuto moji srdeční záležitost představím. Může být užitečná pro všechny oblasti života a také samozřejmě pro uzdravování vztahů.

  1. Na jedné imaginární obrazovce si před očima promítnete v uvolněném stavu obraz toho, co nechcete. Navnímáte pocity a dáte jasné rozhodnutí, že toto již NE!
  2. Obrazovku dáte v představě do červeného rámu (jako stopka) a přeškrtnete černým křížem (jako jasný signál pro konec).
  3. Pak odvezete tuto obrazovku očima doprava (pan Silva vyzkoumal, že tento pohyb očí je skvělým pomocníkem pro opuštění minulosti) a necháte ji tam rozplynout.
  4. Pak jdete očními pohyby zcela doleva a zleva přivezete doprostřed před vaše oči novou obrazovku. Ta bude ve zlatém rámu a bude tam obraz toho, co chcete. Čemu říkáte jasné ANO.
  5. Prožijte si tento pocit i představu, jaké to je. Propojte se s pocitem a  představou tak, jako že se skutečně děje teď a tady… Výborná komunikace s podvědomím…
  6. Nechte obrazovku samovolně rozplynout před očima.

Pan Silva byl moudrý muž a moc dobře věděl, že je třeba nejdříve se jasně vymezit vůči tomu, co člověk nechce a poté se propojit s tím, co chce… Prostě geniálně jednoduchý a skutečně účinný postup pro redukci stresujících faktorů v životě. Díky této jednoduché metodě dáváte jasný signál podvědomí, jaký je váš záměr, jste zkrátka v souladu s voláním duše…

Je ovšem velmi rozumné zjistit, jaká metoda je komu přínosná, zda je s ním v souladu nebo ne. Je rozhodně vhodné procházet jednotlivé metody s odborníkem. Někdy vnímám, že by určitá metoda mohla danému člověku prospět, ale po chvíli se ukáže, že to není přesně to ořechové pro něj, to ale vůbec nevadí, podíváme se na jiné řešení, na jiné možnosti. Nicméně člověku, pokud daná metoda sedne, naučí se ji, zná sám sebe lépe, při kterých situacích mu pomáhá a bezvadně si ji užívá jako celoživotního průvodce.

Každý člověk je jako zajímavá kniha, která když se rozevře, najdete v ní studnici poznání, zkušeností, přesvědčení, radostí i bolestí. Musíme hledat jednak zdroje síly, ale také je potřeba zpracovat potlačené bolesti. Kdysi jsem měla klientku a její část duše spojená s důvěrou v harmonické partnerství se „zasekla“, nebo „uvízla“ v rodičovském vzorci hádek a neharmonie. Celý život se tak bála plně se otevřít vztahu s mužem. Provedly jsme společně imaginaci na integraci části duše, aby tato část duše byla opět zacelena do její osobnosti a tato žena mohla opět důvěřovat v harmonické partnerské soužití. Velmi se jí ulevilo a kousíček po kousíčku se pouštěla z nevhodného zaangažování svých emocí u zadaného muže.

Samozřejmě jsou ale klientky, pro které jsou takové imaginace neuchopitelné, příliš abstraktní, s těmi pak pracuji velmi často tak, že si v klidném stavu vybaví bolavé vzpomínky a poté se tato „bolavá scéna vzpomínek“ přehraje v takových událostech, aby se ženě ulevilo a viděla, že není její vina, co se stalo.

Praxe bohužel ukazuje, že lidé nejsou až tak ochotni věnovat se konzistentně svému vnitřnímu světu, a proto se tam nedějí změny. Jak řekl Albert Einstein – nelze očekávat změnu, pokud člověk dělá stále to samé. Pokud ale klient nebo klientka se skutečně do vnitřní práce odváží a každý den se věnují tomu, co si společně řekneme, pak jsou výsledky někdy až překvapivé. Jak se říká – práce na sobě je ta nejtěžší, protože jsme svazováni zvyky stereotypních myšlenek, které mohou být naplněné strachem, sebelítostí, sebeodmítáním…

Psycholožka Jitka Nesnídalová se loučí oblíbenými slovy Christophera Hansarda z knihy Tibetské umění duševní vyrovnanosti: “Nikdy se nenechte polapit strachem z vlastní bezcennosti, z toho, že vy sami nemáte žádnou hodnotu... Pravá sebeúcta je posvátná. Nosí ji v sobě každý a měli bychom ji využívat ve svém každodenním životě. Spojuje nás všechny.”

 

Související

Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Somatic Experiencing: Lidé zamrzají jako zvířata, ale neumí si pomoct sami

Somatic Experiencing je přístup k léčení traumatu. Pracuje s nedokončenými instinktivními reakcemi na ohrožení, které jsou zaseknuté v těle a v nervové soustavě.


Nejsem jen chodící hlavou, to je Somatic Experiencing

“Trauma je součástí lidského života, ale není rozsudkem na doživotí,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou využívá metodu Somatic Experiencing.


Filip Žitník

Mgr. Filip Žitník, SEP, je předsedou České kraniosakrální asociace a členem etické komise Asociace Somatic Experiencing ČR.