Foto: Shutterstock

Jak zvolit správný typ meditace

Ačkoliv je spojena s mnoha náboženskými naukami, není meditace až tak založena na víře jako na pozměnění vědomí a dosažení klidu.

Zveřejněno: 21.04.22

O čem vlastně meditace je

Meditace je starobylá technika, přesto ji však dodnes používají miliony lidí po celém světě ve snaze dosáhnout vnitřního klidu a harmonie. Ve světě, kde roste potřeba omezit stres, uprostřed nabitého programu našich náročných životů, nabírá meditace na popularitě.

Neexistuje špatně nebo správně provedená meditace. Důležité je najít takovou, která vyhovuje vašim potřebám a je v souladu s vaší osobností. Ne každá meditace je vhodná pro každého, různé meditace vyžadují různé dovednosti a nastavení mysli. Nejpopulárnějších devět typů meditace uvádíme níže:

Vědomé prožívání

Vzniklo na základě buddhistického učení a je nejpopulárnější meditační technikou Západu. Představuje vnímání myšlenek, která se vám honí hlavou. Bez jejich hodnocení, posuzování – zkrátka je pouze vnímáte a všímáte si opakujících se schémat. Vědomé prožívání kombinuje vědomí a koncentraci. Vnímání fyzických pocitů a myšlenek vám může usnadnit soustředění se na vlastní dech.

Je to technika vhodná pro každého, kdo chce meditovat o samotě, bez přítomnosti dalších osob.

Spirituální meditaceSpirituální meditace je běžná součást východních náboženstvích jako hinduismus a daoismus, a také v křesťanské víře. Je podobná modlitbě tím, že meditující člověk touží po hlubším spojení s Bohem nebo vesmírem. Často se při ní používají esenciální oleje, jako:

 • Kadidlo
 • Myrha
 • Šalvěj
 • Cedrové dřevo
 • Santalové dřevo
 • Palo santo

Spirituální meditaci lze provádět doma nebo na bohoslužebných místech. Je určena především pro ty, kteří hledají duchovní růst.

Trénink koncentrace

Jde o meditaci, při které je využíván jeden (kterýkoliv) z pěti smyslů. Je možno se soustředit na nějaký vnitřní proces jako například dýchání, nebo si vybrat cokoliv z vnějšího prostředí a na to zaměřit svou pozornost. Zkuste třeba počítání korálků, přehrávání si vybraného zvuku v mysli, nebo sledování plamene svíčky. Může se zdát, že je to jednoduché, ale pro začátečníka může být udržení pozornosti na déle než několik minut velmi náročné. Pokud vaše mysl odbíhá od zvoleného předmětu, je důležité ji k němu opakovaně vracet.

Jak název napovídá, je vhodná pro každého, kdo v životě postrádá schopnost soustředění.

Meditace pohybem

Ačkoliv si většina lidí pod pojmem „meditace pohybem“ představí jógu, ve skutečnosti zahrnuje další aktivity jako procházky v lese, zahradničení, qigong a další. Jde o aktivní formu meditace, kde se meditující nechá vést pohybem.

Je vhodná pro každého, kdo nachází v pohybu klid a dává přednost volnosti myšlenek.

Mantrová meditace

Mantrová meditace je zlatým hřebem mnoha nauk, včetně budhismu a hinduismu. Ke zklidnění mysli využívá monotónní, opakující se zvuk – může jím být slovo, věta nebo zvuk, například populární „Óm“. Nezáleží na tom, jestli zvolenou mantru opakujete nahlas nebo v duchu. Po nějaké době budete soustředěnější a více naladění na své okolí. To vám umožní prožitek vnímání na hlubší úrovni. Někteří lidé jí dávají přednost proto, že je pro ně snazší se soustředit na vybrané slovo než například na dech.

Je vhodná i pro každého, kdo dává zvukům přednost před tichem a komu vyhovují opakované aktivity.

Transcendentální meditace

Transcendentální meditace je velmi populární a byla předmětem mnoha vědeckých studií. Zklidňuje mysl až k dosažení a prožívání nejtišší a nejklidnější úrovně vlastního vědomí. Na rozdíl od jiných typů meditace nezahrnuje koncentraci a vědomé nakládání s myšlenkami, naopak – transcendentální meditace znamená absenci veškerého úsilí.

Je vhodná pro každého, kdo má rád řád a jehož cílem je pravidelná, strukturovaná meditace.

Progresivní relaxace

Jejím cílem je snížení napětí v těle, fyzické uvolnění. Zaměřuje se vždy na jednu svalovou skupinu, kdy jsou vybrané svaly pomalu smršťovány a poté opět uvolňovány, Může být vnímána dokonce jako jemná vlna, procházející celým tělem, která z něj uvolňuje veškeré napětí.

Často je využívána k úlevě od stresu a uvolnění před spaním.

Meditace laskavosti

Posiluje prožitek soucitu, laskavosti a přijetí sebe sama i ostatních. Meditující typicky přijímá lásku od jiných osob a následně předává stejně pozitivní energii svým blízkým, přátelům, známým a dalším bytostem.

Může být velmi prospěšná pro každého, kdo zažívá pocity zlosti a odmítnutí.

Vizualizace

Vizualizace je meditační technika, zaměřená na prožitek klidu a odpočinku prostřednictvím vizualizace pozitivních obrazů. Je důležité vybraný obraz intenzivně vnímat všemi smysly a zachytit tak co nejvíce jeho detailů. Jinou formou vizualizace je přehrávání situace úspěchu nebo dosažení stanoveného cíle ve vlastní mysli.

Lidé ji často používají ke zlepšení nálady, odstranění stresu a podpoře vnitřního klidu.

Jak začít

Nejjednodušším způsobem je pohodlně se posadit a soustředit se na svůj dech. Jeden zenový citát říká, že „Meditovat by člověk měl alespoň 20minut denně – pokud není příliš zaneprázdněný. Pak mby měl meditovat alespoň hodinu“. Ale žerty stranou, pro začátek bude stačit 5 až 10 minut, postupně můžete délku meditace zvyšovat.

Co meditace přináší

O přínosech meditace bylo napsáno již mnoho článků. Z dlouhého seznamu pozitivních účinků meditace jmenujme alespoň:

 • Snížení krevního tlaku
 • Omezení úzkosti
 • Odstranění bolestivých stavů
 • Zmírnění depresí
 • Zlepšení kvality spánku
 • Sečteno a podtrženo

Ať už máte potřebu omezit míru stresu nebo hledáte spirituální prožitek, klid nebo uvolnění, existuje pro vás vhodná meditační technika. Nebojte se vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet její různé druhy – často metodou pokus a omyl. Meditace nemá být nucená, pak se stává nepříjemnou povinností. Má být přirozená, má přinášet pozitivní pocity a prožitky.

Otevřete se možnostem – je tolik možností, že pokud zjistíte, že vám ta právě zvolená nevyhovuje, není nic jednoduššího, než vyzkoušet jinou.

 

Zdroj: https://www.healthline.com/health/mental-health/types-of-meditation 

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Pánev, páteř, hlava pro zdravý začátek, to je IQ pohyb

Kvůli vlastnímu zdravotnímu problému s páteří začal před lety pomáhat klientům s bolestmi zad a dalšími omezeními. Daniel Müller, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb, se učil nejdříve v Londýně, jak cviky jógy a pilates správně metodicky rozebrat, a jak je pak také didakticky naučit...


15 důvodů, proč milovat Slunce

Předpokládejme, že každý pobral rozumu více, než se vejde do mozku pštrosa, opalování nepřehání a chrání se přípravky s přiměřeným SPF. V takovém případě si můžete být jisti, že sluneční paprsky prospívají tělu i duchu.


Růže z Jericha mýtů zbavená

Růže z Jericha je známá svou schopností „vstát z mrtvých“ ve chvíli, kdy už jí na první pohled není pomoci. Je hojně používaná na Středním východě k léčbě řady potíží, mezi které patří artróza, metabolická a respirační onemocnění, diabetes a další.