Foto: Shutterstock

Jak efektivně řešit spory? Pomůže mediace

Mediace je v Česku stále poměrně nový obor, nicméně poslední roky se dostává do povědomí širší veřejnosti.

Zveřejněno: 25.05.22

To, jak efektivně řešit konflikty, se přece jen ve škole neučíme, byť právě neshody s našimi blízkými mohou mít obrovský vliv na naše psychické, ale i fyzické zdraví. Není tedy žádný div, že potřeba mediátorů je nejen v Česku velká a poptávka po nich neustále roste. 

O co se konkrétně jedná? Mediace je strukturovaný proces, během něhož vyškolený odborník neboli mediátor pomáhá svým klientům řešit konflikt za pomoci speciálních komunikačních a vyjednávacích metod. Mediaci lze využít v partnerských i rodinných vztazích, na pracovišti, na školách, v politice i byznyse a dalších oborech… 

Mediátor je nestranný, což znamená, že jeho cílem je všem zúčastněným pomoci najít řešení, s nímž budou souhlasit. Nejde tedy o to, zjišťovat, kdo měl v minulosti pravdu a kdo se jak zachoval, ale spíše najít cestu, jak se domluvit na budoucí spolupráci. Zároveň je třeba, aby se celého procesu mediace aktivně účastnily i všechny zainteresované strany. Mediátor jim pak pomáhá tím, že řídí komunikaci mezi nimi, stará se o to, aby byla otevřená, analyzuje problémy a příčiny jejich vzniku, aniž by poskytoval rady. 

Na dovednostech a tréninku mediátora velmi záleží. S tím, jak tato disciplína získává na popularitě, už jsou i v Česku dostupné vzdělávací programy a certifikace, které umožňují zájemcům tento obor studovat a poté se mu profesně věnovat. 

HistorieHistorie mediace sahá až do starověkého Řecka, kde stařešinové na vesnicích řešili místní spory mezi jednotlivci a skupinami. Mediátoři se objevili i ve starověkém Římě, kde řešili především válečné a politické konflikty. Lidé vykonávající tuto profesi tam měli různá označení, například internuncius, medium, intercessor, philantropus, interpolator… Je známo, že například po válce proti Římu vyslali Kušité pocházející z území dnešního Egypta mediátory k císaři Augustovi, který právě pobýval na řeckém ostrově Samos. Následně byla v roce 21 až 20 před naším letopočtem mezi oběma stranami uzavřena mírová smlouva.

Nyní je mediace formou profesionální služby a mediátoři jsou pro své povolání odborně školeni. Za jakousi kolébku novodobé mediace můžeme považovat Velkou Británii, kde už v roce 2014 stanovil zákon, že páry před rozvodem mají před zahájením soudního řízení projít skrze takzvaný Mediation Information and Assessment Meeting (MIAM). Dnes je však mediace rozšířená i v mnoha dalších státech světa, například v Austrálii, Německu, Francii či Kanadě. I v Česku získává tento obor v posledních letech na popularitě.

Principy

Mezi hlavní principy mediace patří nekontradiktornost, ochota jednat, sebeurčení a autonomie stran.

Nekontradiktornost považuje strany za spolupracující. Proces mediace není o tom, že jedna strana se pokouší podřídit své názory té druhé. Mediace je naopak navržena tak, aby byla uzavřena spíše dohodou než statusem vítěze a poraženého.

Ochota jednat odráží záměr umožnit stranám dosáhnout dohody mimo přísná pravidla právního systému. Mediační proces je dále typický tím, že je neformální, flexibilní a kolaborativní.

Princip sebeurčení a autonomie stran umožňují a vyžadují, aby strany byly v řešení proaktivní, místo toho, aby své rozhodnutí postoupily externímu činiteli, jako je například soudce. Tím se zodpovědnost za výsledek obrací na ně samotné.

 Mediace je dobrovolný proces. Pokud se jakákoli ze stran rozhodne, že v procesu už dál nechce pokračovat, může z něj kdykoli vystoupit.

Výhody mediace oproti soudnímu řízení

  • úspora peněz i času
  • důvěrnost
  • velká kontrola nad výsledkem
  • vysoká míra uspokojení obou stran
  • redukce stresové zátěže
      

Kdy mediátora navštívit?

Pochopitelně je vhodné pokusit se konflikt vyřešit zcela neformálně. Pokud to z nějakého důvodu není možné, je vhodné uvažovat o mediaci. Ta může být použita v jakémkoli stádiu sporu, nicméně jako tomu bývá i v mnoha jiných případech, platí, že čím dříve se začne, tím lépe, protože čím déle konflikt trvá, tím náročnější jeho rozuzlení může být. 

Proč mediace funguje? 

Americká arbitrážní asociace uvádí, že více než 85 % všech mediací vede k urovnání sporu. Platí to i v případech, kde všechny předchozí pokusy selhaly a kde jsou všichni zúčastnění ohledně urovnání konfliktu velmi pesimistické. 

To, proč mediace funguje, má hned několik důvodů…

1. Mediace poskytuje pro vyjednávání bezpečné prostředí, protože mediátor má kompetence pro efektivní řízení komunikace, a nevyužívá zbytečně tvrdé vyjednávací praktiky, jako to bývá například v případě právníků. Díky tomu může zabránit neproduktivním diskuzím a dalšímu prohlubování konfliktů.

2. Mediace dává všem zúčastněným příležitost setkat se u jednoho stolu za účelem projednání dohody, přičemž se účastní všichni, kdo jsou k vyřešení daného problému nezbytní. Všichni tak mají příležitost se v danou dobu soustředit vysloveně na nalezení řešení. 

3. Během mediačního sezení má každá strana možnost přímo ovlivňovat protistranu, zdůraznit důležité body sporu, prezentovat fakta v příznivějším světle, ale také vyjádřit své pocity a emoce. Všichni zúčastnění díky tomu dostanou na řešený problém realističtější pohled, což může vést ke zvážení návrhů řešení, které by jinak byly ihned zamítnuty. 

4. Mediace umožňuje „testovat vody“ tím, že obě protistrany mohou individuálně mediátorovi předkládat návrhy k řešení, které mediátor druhé straně nepředá, dokud k tomu nedostane souhlas. On sám je však na základě toho schopen určit, která z možných řešení jsou proveditelná, aniž by se o nich muselo jednat. To umožňuje oběma stranám plně možnosti řešení prozkoumat, aniž by jednaly proti sobě. 

5. Mediace nabízí každé straně „realistický“ pohled na jejich případ a na to, jakých výsledků by případně dosáhly u soudu či arbitráže. Jakmile si toto strany vyjasní, jejich postoje k situaci jsou ve většině případů racionálnější a zároveň flexibilnější.

Zdroj: Milada Kadeřábková

Související

Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Orientace a pak uzemnění. Vyzkoušejte techniky Somatic Experiencing

Základním prvkem metody Somatic Experiencing je alespoň relativní pocit bezpečí ve vnímání “tady a teď”. “Můžeme zjednodušeně říci, že tento pocit má dva komponenty – orientaci a uzemnění,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou tuto metodu využívá ve...


Somatic Experiencing: Lidé zamrzají jako zvířata, ale neumí si pomoct sami

Somatic Experiencing je přístup k léčení traumatu. Pracuje s nedokončenými instinktivními reakcemi na ohrožení, které jsou zaseknuté v těle a v nervové soustavě.


Nejsem jen chodící hlavou, to je Somatic Experiencing

“Trauma je součástí lidského života, ale není rozsudkem na doživotí,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou využívá metodu Somatic Experiencing.


Filip Žitník

Mgr. Filip Žitník, SEP, je předsedou České kraniosakrální asociace a členem etické komise Asociace Somatic Experiencing ČR.