Foto: Shutterstock

Dýchání, mluvení, pohyb… tak s námi pracuje biosyntéza

Proč by se o měl člověk zajímat biosyntézu speciálně v dnešní době od příchodu nového typu koronaviru? Protože na jedné straně má mnoho lidí právě nyní mnohem víc času, na druhé straně také mnohem víc frustrace. A krize má v sobě vždy novou příležitost něco změnit, něco se naučit.

Zveřejněno: 25.11.21

Biosyntéza je metoda, která byla v roce 1998 uznána Evropskou psychoterapeutickou asociací jako první vědecká metoda v somatické psychoterapii a představuje holistický, humanistický a integrativní přístup. Nesoustředí se pouze na problém, ale vnímá zdravé momenty, přednosti a možnosti člověka. 

V terapeutické práci to můžeme podle Martina Hofmana nazvat hledáním, přijetím a čerpáním z vnitřních kvalit a zdrojů, které v sobě má každý z nás. “Nejsou pouze naším fyzickým zdravotním stavem, ale zahrnují i vzpomínky na naše zážitky, obrazy, víru, hodnoty, umění, očekávání, naděje, přátele, rodinu, vlastnictví respektive práci,” podotýká. 

“Vnímám, že je víc a víc lidí, kteří vědomě hledají změnu, cestu, inspiraci, podporu... Někdy říkám s určitou lehkostí, že terapie je vlastně vhodná pro každého, i pro ty, kdo se chtějí rozvíjet, poznávat se, je to takové dobrodružství sebeobjevování.” 

Biosyntéza samozřejmě pracuje i s těmi, komu je těžko, kdo je otrávený, depresivní, zasažený nějakou bolestí, traumatem či výzvou života. “K tomu všemu potřebujeme podporu, někoho, kdo na té cestě půjde s námi, bude nás provázet, dávat nám pocit bezpečí a vítr do plachet,” zmiňuje Hofman. 

K základním východiskům biosyntézy patří: 

  1. psychosomatické uvažování - provázanost a vzájemné zrcadlení psychických a tělesných procesů 
  2. integrativní přístup a práce se zdroji v celostním pojetí člověka: v mysli, pocitech, těle, ale i v sociální a transpersonální rovině 


Pod označením “celostní přístup” si v somatické psychoterapii můžeme představit propojování mysli, emocí, těla, transpersonálního prostoru a témat každodenního žvota vztahů, práce, koníčků, seberealizace… Je důležité zaměřit na to, co cítíme ve svém těle, jak se nám dýchá, mluví, pohybuje. “Nejsme totiž jenom mysl, a když se identifikujeme hlavně s ní, dělá nám to v životě hodně problémů. Necítíme svou energii, radost, nejsme plně sami sebou,” tvrdí psychoterapeut Hofman. 

Biosyntéza proto pracuje s integrací a vzájemným zrcadlením životních procesů, které se dají shrnout do tří jednoduchých bodů:

  • tělesný proces (pohybový)
  • prožitkový proces (emocionální)
  • mentální proces (kognitivní)

 

Psychoterapeut Martin Hofman podotýká, že procesy vycházejí z naší zárodečné tkáně, když jsme byli embryem – tedy ektodermu, mezodermu a endodermu. “Velmi zjednodušeně dají základ myšlení, tělu a cítění. Stres pak tyto přirozeně propojené části naší jednoty rozpojuje a rozděluje. Biosyntetické terapie vede k obnovení tohoto spojení, této přirozenosti,” upřesňuje. 

Součástí této terapie může být i fyzický dotek, je proto na místě otázka, zda je metoda vhodná pro každého. Možná sexualizace jakéhokoliv doteku totiž vedla některé odborníky k postoji, že v psychoterapii považují jakýkoli dotek za nepřípustný.

“Samozřejmě, že dotek může mít sexuální význam, ale při práci s tělem je až posledním krokem. Mnoha klientů se vůbec nedotýkáme, téma bezpečí a sexualizace je v biosyntéze hodně terapeutem vnímáno,” tvrdí Martin Hofman. “A to, že pracuji s tělem, vůbec nemusí znamenat, že se někoho dotýkám. Pokud však dotek nabízím, je to hodně reflektované, kontraktované tak, aby to bylo bezpečné,” podotýká. 

Pokud je terapeut certifikovaný profesionál, nevystavuje podle Hofmana své klienty rizikům ve smyslu spouštění divokých procesů, které by nedokázali pojmout a integrovat. “Což bohužel někteří lidé bez vzdělání, terapeutického zázemí a zkušeností dnes mají tendence dělat, ať už s takzvanými psychedeliky nebo některými takzvaně seberozvojovými metodami, které jdou hodně daleko za hranice bezpečí a zdravé psychické integrace,” upozorňuje. 

Biosyntéza naopak takto poškozeným lidem většinou dává prostor pro bezpečné zcelení a obejmutí zkušenosti. “Já uznávám různé cesty v psychoterapii i mimo ni. Jen jde o to, aby vnímali skutečnou podstatu toho člověka, který je před nimi. Můj učitel David Boadella má takovou geniální větu: mapa není krajinou. Když jsem posedlý nějakou svou teorií, je to jako mapa v mé mysli, ale já pak nevnímám konkrétního člověka jinak než přes tato svá schémata. Je to jako když si dáte před oči vytištěnou mapu a na toho člověka před sebou nevidíte,” dodává. 

První sezení jsou proto v biosyntéze vedena obvykle pouze verbálně, bez přímé práce s tělem. Cílem je vytvořit srozumitelný a adekvátní terapeutický kontrakt, vytvořit atmosféru důvěry a bezpečí ve vztahu mezi terapeutem a klientem. Teprve poté jsou postupně nabízeny adekvátní tělové intervence za neustálého a současného kognitivního propracovávání, takzvaného orámování. Základním krédem biosyntézy bezpečí, důvěra a maximální snaha vyhnout se retraumatizaci. 

Zakladatel David Boadella přitom říká, že na dně každého traumatu, jakési černé díry, je mléko a med. Vyjadřuje tak svoji naději, že ve spojení s odvahou je možné dojít k uzdravení, ba dokonce kontaktovat hluboké a esenciální kvality našeho srdce a života.

Zdroj

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Zpátky k tělu s Core Energetics

Jak se Petr Ekl jako odborník na oblast IT dostal k metodě Core Energetics, která je zaměřená nejen na energii, pohyb a dech? Jeho příběh nepřipomíná stereotypní pohled na každodenní život běžného “ajťáka”.


Daniel Müller

Odborník v oblasti pilates a zdravotně funkčního pohybu, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb. Bývalý závodní plavec se lidskému tělu a pohybu s ním spjatým profesně věnuje již od roku 1994 a komerčně školí od roku 2001. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na aplikovanou matematiku.