Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.

Zveřejněno: 02.07.22

Sdílí přitom myšlenky Johna Pierrakose, amerického psychiatra známého jako průkopníka v oblasti psychoterapie těla a západního duchovního vývoje. “Jde o evoluční proces v práci s energií a vědomím pro integraci a transformaci všech aspektů lidské osobnosti - fyzické, emocionální, psychologické, vůle a ducha,” zmiňuje Ekl.

Účelem této metody je rozvíjet vědomí a volný tok energie k odstranění překážek kolem našeho vnitřního Jádra. “Můžeme ho také nazvat jako Skutečné Já, zdroj pravdy, propojenosti, tvořivosti, potěšení a lásky,” říká John Pierrakos, který byl pacientem a studentem Wilhelma Reicha a spolu s Alexanderem Lowenem stál u zrodu bioenergetické analýzy. Tato práce byla založena na tom, co se při práci s Reichem dozvěděli o blokacích energie a charakteru.

Postupem času však John Pierrakos začal mít pocit, že v práci něco chybí. V roce 1964 se setkal s Evou Broch, vůdkyní duchovního směru Pathwork. Pod jejím vlivem vytvořil metodu Core Energetics a dokázal tím integrovat duchovní a psychologické učení přednášek Pathworku s porozuměním lidské energetice, tělu, obranným charakterovým strukturám a psychologickému vývoji.

Odklonil svůj důraz od analýzy obranných struktur a soustředil se na dílčí problémy klienta. Za hlavní cíl nastavil kultivaci kreativního a duchovního já, neboli zdravého jádra, anglicky Core. Tento posun je také hlavním rozdílem mezi Core a mnoha psychologickými pohledy na osobní růst: psychologie se zaměřuje na nemocné části sebe sama. “V Core Energetics terapeut kontaktuje zdravé jádro klienta a pomáhá mu ho rozvíjet, není zaměřen na jeho patologie,” upozorňuje Petr Ekl.Metodu Core Energetics přitom John Pierrakos neviděl jako terapii, ale jako evoluční proces, kde se pokrok jednotlivce pohybuje fázemi vedoucími ke sjednocení těla, emocí, mysli, vůle a ducha a prohlubování vědomí jednoty s celým životem. “John nastínil čtyři fáze práce a nazval je Evoluční fáze,” popisuje Ekl.

Proces začíná takzvaným pronikáním Masky tak, že se vzdáme falešných ideálů a adaptací, o nichž jsme si mysleli, že je potřebujeme k přežití, když jsme byli dětmi. Poté následuje konfrontace a transformace Nižšího Já (stínu) umožňující jeho očištění a integraci do Vyššího Já. Tento proces nás nevyhnutelně vede k ztělesnění naší Základní podstaty a splnění našeho Životního úkolu, práce, kterou jsme sem přišli dělat.

Core Energetics přináší vědomí toho, jak blokujeme naši energii a vytváříme obranné vzorce vytvořené v dětství, které nás udržují omezené a zbavené moci. Základní proces nám pomáhá vidět, jak je náš pohled na svět do značné míry funkcí mnoha z těchto blokovaných energetických vzorců, a proto neustále vytváříme podobné situace a relační dynamiku, která nás nechává frustrovanými.

Povědomí nám ale nestačí. Musíme také odlišně používat naši energii (životní sílu), abychom mohli provádět trvalé změny jak v našem vnitřním světě, tak v naší vnější životní zkušenosti. Práce s tělem je zásadní pro změnu naší životní zkušenosti, protože naše obranyschopnost, systémy přesvědčení, zvládací mechanismy a typické emoční reakce nejsou jen psychologické, jsou také somatické a silně zakotvené ve fyzickém těle.

Proces využívá dýchací techniky, fyzický pohyb a mezilidské vztahy. “Je to dynamické, hravé, kreativní, konfrontační a podporuje vás v tom, abyste se plně a intenzivně stali tím, kým skutečně jste. Techniky cílené na tělo otevírají vědomí potlačeným pocitům a zapojují energetický systém způsoby, které nám umožňují překročit naši komfortní zónu,” zmiňuje Petr Ekl.

Práce Core Energetics podle něj proniká do blokovaných zdrojů energie, které lze poté integrovat a využít. To vytváří rozšířený pocit toho, kdo jsme, abychom plněji přijali náš život, otevřeli neznámé vnitřní zdroje, vyjádřili naši kreativitu, přijali naši sexualitu a prohloubili naše spojení s ostatními.

Core Energetics je transformační práce, která nás otevírá plnosti naší životní síly, otevírá naše srdce, ukotvuje nás v síle a integritě toho, kým ve skutečnosti jsme, a podporuje nás ve sdílení našich jedinečných darů, když se odpovědněji angažujeme se světem kolem nás.

“Tento proces vás žádá, abyste se hluboce podívali na sebe,” říká Kate Holt, výkonná ředitelka International Association of Core Energetics. “Konfrontuje vás na místech, kde nevědomky vytváříte bolest ve svém životě a někdy i ve svém těle. Nejde jen o náročné omezující přesvědčení, jde o to, vlastnit negativní síly ve vás, aby se mohly transformovat. Celostní přístup vám umožní přístup k vašemu Jádru, vaší části, která plně přijímá a dává lásku, zná váš záměr a dodává energii k jeho naplnění,” dodává.

Metoda jako taková se cíleně vyhýbá pouze práci s dětmi do 18 let. “Vyžaduje totiž funkční, “ukončenou” osobnost. A pak se nedoporučuje práce s psychologicky úplně hraničními klienty, ale to je spíše otázka zkušeností a praxe,” podotýká Petr Ekl. Někdy jsou podle něj lepší jemnější a pomalejší přístupy jako třeba Somatic Experiencing nebo kraniosakrální techniky.

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Zpátky k tělu s Core Energetics

Jak se Petr Ekl jako odborník na oblast IT dostal k metodě Core Energetics, která je zaměřená nejen na energii, pohyb a dech? Jeho příběh nepřipomíná stereotypní pohled na každodenní život běžného “ajťáka”.


Daniel Müller

Odborník v oblasti pilates a zdravotně funkčního pohybu, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb. Bývalý závodní plavec se lidskému tělu a pohybu s ním spjatým profesně věnuje již od roku 1994 a komerčně školí od roku 2001. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na aplikovanou matematiku.


IQ pohyb: Neutrální pozice vleže, jak na to?

Tento leh není jen tak obyčejný leh na zádech. “Když jej uděláte dobře, okamžitě si zlepšíte postavení bederní páteře, uvolníte ztuhlost svalů a dalších měkkých tkání, povolí i vaše trapézy a uvolní se celá hlava,” říká Daniel Müller, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb, který v...