Foto: Shutterstock

Celostní psychosomatika Dr. Dahlkeho

Celostní psychosomatika Dr. Dahlkeho zastává názor, že každá nemoc má svůj původ na úrovni naší psychiky, v každé nemoci je určitý psychický aspekt. K vysvětlení obrazu fyzických problémů pak využívá univerzálně platné duchovní zákony, například princip polarity, rezonance, stínu a další.

Zveřejněno: 31.08.21

Když pochopíme tyto univerzální principy, můžeme podle Dr. Dahlkeho z této souhry duše a těla vyvodit - a doslova „překládat“, jaká témata k sebepoznání se nám aktuálně nabízejí. 

Celostní psychosomatika dbá na vyléčení ve smyslu uzdravení příčiny nemoci tím, že doplní chybějící informace na duchovně-duševní úrovni, zatímco přirozeně podpoří také tělo při jeho ozdravných procesech. Homeopatický (podobné se léčí podobným) a alopatický způsob léčení se tak mohou skvěle doplňovat. Nejedná se tedy o ošetřování ve smyslu snahy potlačit a odstranit „rušivé symptomy“. Ty totiž Dahlke považuje za cenné ukazatele nerovnováhy, které včas upozorňují na disharmonii organismu, kterou je třeba napravit. 

Práce se stínem 

Stín je ústředním tématem, se kterým psychosomatika Dr. Dahlkeho pracuje.  Každé onemocnění není ve své podstatě ničím jiným, než ztělesněním, materializací určitého stínového vzorce, což je aspekt nevědomé mysli, který jsme v sobě popřeli. „Ráda bych zdůraznila, že stínem není myšleno nic negativního. Tyto nálepky používá pouze naše rozpolcená mysl. Stín tedy představuje všechny naše části, které jsou nekompatibilní s tím, kým si aktuálně myslíme, že jsme. Takové věci pak často vnímáme jako nechtěné a nejsme schopni je přímo konfrontovat, protože jsme tuto oblast zatím dostatečně nepoznali a zatím s ní tedy neumíme pracovat,“ vysvětluje Simona Frydrychová.

Aby došlo k vyléčení, je třeba stín integrovat, tedy naučit se pracovat se vším, co k nám patří. „Pokud se od čehokoli oddělujeme, pak nám to zákonitě v systému někde chybí,“ říká Simona.Integrací svého stínu můžeme také podle Dahlkeho ve svém životě přispět k utváření kvalitnějších mezilidských vztahů, které jsou často polem, kdy vlastní stínová témata projektujeme na své okolí, a tím plýtváme svou drahocennou energií. Týká se to nejčastěji například partnerských vztahů (zde se naše nevyřešená stínová témata manifestují velmi často), ale také rodinných vztahů, vztahů na pracovišti a tak dále.

Na českém webu Dahlke zdůrazňuje potřebu převzít zodpovědnost za svůj život. „Pokud vystoupíme z projekce a chopíme se vědomě úkolů na cestě ke svému vývoji, sebepoznání a seberealizaci, začneme své problémy řešit tam, kde začínají - tedy u sebe. Když začneme uzdravovat to, co bylo zraněno, a odpustíme si, máme pak nejlepší šance na to, aby se v našem životě mohlo něco změnit. Můžeme pak dospět k vlastnímu zplnomocnění a vzít opět svou životní sílu, svůj život plně do svých rukou. Jinými slovy začneme být vědomými tvůrci svého života.“ 

Principy:

Princip zrcadlení

Princip zrcadlení předpokládá, že to, co je dole, je rovno tomu, co je nahoře. A to, co je nahoře, je rovno tomu, co je dole.  Nebo také “jak uvnitř, tak vně”. „Tyto výroky jsou klíčem k hermetické filosofii a jsou postaveny na domněnce, že všude v tomto univerzu - nahoře i dole, na obloze i na zemi, v makrokosmu, i v mikrokosmu, na všech úrovních všech forem stvoření platí stejné zákony,“ říká Simona. Tento princip nám podle ní umožňuje omezit pozorování a zkoumání zákonitostí na oblast, která je nám přístupná (např. co nám zrovna ukazuje tělo), abychom pak získané zkušenosti mohli analogicky přesunout na jiné, nám nepřístupné úrovně (např. co se děje na úrovni psychiky). „Pokud dokážeme uvažovat analogicky pomocí podobenství, můžeme tak doslova “překládat” z projevů těla do řeči duše a usuzovat, co jí chybí, a poté odpovídajícím způsobem doplnit, integrovat chybějící informace na úrovni sebe-uvědomění a tak znovuobnovit rovnováhu na duchovně-duševní úrovni naší bytosti. Tělo se poté této nové předloze postupně přizpůsobí a začne ji ztělesňovat,“ dodává. 

Princip polarity

Tento princip nám umožňuje získávat širokospektré zkušenosti a docházet k ucelenějšímu (sebe)poznání. „Nádech nemůže existovat bez výdechu. Nemohli bychom se cítit velcí, kdyby neexistovali lidé, kteří jsou menší, než my.  Seberozpoznáváním se v tomto širokém spektru všeho stvořeného postupně integrujeme i střípky své celistvosti, od kterých jsme se cítili být odděleni, a učíme se rozpoznávat se i v nich, přijímat je a moudře s nimi zacházet,“ vysvětluje Simona. Problémy s polaritou podle ní začínají, pokud se začneme příliš identifikovat pouze s jedním pólem a od zbytku se oddělovat. „Cílem naší duše je, zažít si, jaké to je, vyvíjet se od oddělenosti zpět k jednotě - to obnáší cesta sebepoznání skrze polaritu.“ 

Princip rezonance 

Rezonance se podle Simony stará o to, že dokážeme vnímat pouze to, k čemu máme rezonanci. Přicházíme tak do styku pouze s tím, s čím rezonujeme na základě určité podobnosti. „To znamená, že například můžeme onemocnět pouze takovými onemocněními, ke kterým máme rezonanci. Proto někteří lidé onemocní a jiní ne, i přesto, že byli vystaveni stejným podmínkám. Žijeme zkrátka ve vibračním univerzu, kde se mohou “potkat” pouze věci, které mají podobný vibrační bod souhry, mají něco společného, nesou podobnou informaci, ať už si to o sobě uvědomují nebo ne.“  

 

 ZDROJ

 

Související

Dr. Ruediger Dahlke

Dr. med. Rüdiger Dahlke je známým autorem knih celostní psychosomatiky, který od roku 1979 působí jako lékař a psychoterapeut.


Nemoc vždy vzniká na úrovni psychiky. Příčinu je třeba hledat tam, říká psychosomatička

Simona Frydrychová, dnes odbornice na psychosomatiku podle Dr. Dahlkeho, se začala o osobní rozvoj zajímat před více než deseti lety. Její duševní transformaci odstartovala, jak už to ostatně bývá, velká osobní krize.


11 bylin a doplňků stravy pro boj s depresí

Deprese je stav, kterým například jen ve Spojených státech trpí podle odhadů 17 milionů lidí. Skutečné číslo je ale pravděpodobně mnohem vyšší, protože ne každý, kdo depresí trpí, vyhledá pomoc odborníků. Důvody mohou být různé.


Orientace a pak uzemnění. Vyzkoušejte techniky Somatic Experiencing

Základním prvkem metody Somatic Experiencing je alespoň relativní pocit bezpečí ve vnímání “tady a teď”. “Můžeme zjednodušeně říci, že tento pocit má dva komponenty – orientaci a uzemnění,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou tuto metodu využívá ve...


Nejsem jen chodící hlavou, to je Somatic Experiencing

“Trauma je součástí lidského života, ale není rozsudkem na doživotí,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou využívá metodu Somatic Experiencing.