Foto: Archiv Ivy Málkové

Iva Málková

Psycholožka, zakladatelka sdružení STop OBezitě (STOB)

Zveřejněno: 02.08.21

V roce 1978 absolvovala studium psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Tehdy se také uskutečnil její první kurz terapie pro děti s obezitou obézní děti na dětské psychiatrii. Následně nastoupila na psychiatrickou kliniku, kde pořádala skupinové kurzy pro dospělé. 

Již přes 40 let se tak věnuje problematice obezity. V roce 1990 založila  společnost STOB (STop OBezitě), která sdružuje na tři sta psychologů, lékařů, nutričních terapeutů, cvičitelek a dalších odborníků, jejichž cílem je pomáhat všem, kteří chtějí hubnout s rozumem. Společnost využívá metody kognitivně behaviorální psychoterapie, tedy učí lidi pracovat s myšlením a emocemi. 

Je členkou Obezitologické společnosti, České společnosti kognitivně behaviorální terapie a odborným garantem sdružení Vím co jím. Je autorkou a spoluautorkou mnoha publikací a praktických materiálů. Její zálibou je moře, tenis, golf, dobré jídlo a především dělat lidem radost.