Foto: Shutterstock

Úvod do "živé meditace" Myung Sung

Většina forem meditace nás žádá, abychom se ztišili, odpočinuli si od svého rušného života a zapomněli na stále se zvětšující seznam úkolů. Myung Sung dělá pravý opak.

Zveřejněno: 13.04.22

Tato korejská forma meditace, kterou jsem se naučil v mládí, je aktivní, dynamická a je zapletena do naší každodenní činnosti. Je to spíše filozofie než aktivní praxe, je to živá meditace, která nám pomáhá hlouběji se zapojit do života, objevit své místo a smysl ve světě.

Všechny živé bytosti mají společné spojení. Někteří tomu říkají energie, jiní životní síla. Já tomu rád říkám jednoduše propojení. Když začneme praktikovat Myung-sung, začneme si tuto propojenost lépe uvědomovat. Začneme se více učit o sobě, svých vztazích a svém vlivu na svět kolem nás.

Tyto lekce samozřejmě nepřicházejí ze dne na den. Praktikováním následujících osmi klíčů Myung-sung můžete začít nacházet tento větší pocit klidu a propojení, aniž byste museli nehybně sedět na meditačním polštáři.

Klíč 1: Poznejte své pravé já

Život nám nabízí neomezené množství příležitostí, jak poznat své pravé já. Pokud budeme dávat pozor, můžeme si začít všímat, jaké myšlenky jsou ovlivněny druhými, které pocity jsou dočasné, a které pomíjivé. Můžeme se naučit rozpoznat, která naše část je naše pravé já. Poznání toho, kým skutečně jsme, nás staví na cestu k tomu, abychom se stali tou nejlepší verzí sebe samého. Cítit se pevně na zemi a jasně vidět svůj cíl.

Klíč 2: Najděte, co je správné, a co je pravdivéPravdivé rozhodnutí je odrazem našeho vnitřního stavu. Jde o to, jak se v dané situaci cítíme, a co nám naše pravé já říká, že je nejlepší. Správné rozhodnutí je to, co je nejlepší pro všechny ostatní zúčastněné. Podle filozofie Myung Sung správné rozhodnutí vyvažuje to, co je správné, a co je pravdivé. Když se lépe sladíme sami se sebou a s větším propojením, rozvineme morální kompas, který vám usnadní naše rozhodování.

Často se cítíme nerozhodní nebo děláme rozhodnutí, která nás přivádějí na špatnou cestu, protože zaměňujeme to, co je pravdivé, a to, co je správné.

Klíč 3: Vyhněte se Doe Chi neboli "opojení vlastními myšlenkami"

V korejštině existuje fráze doe chi. Znamená to "být opojeni vlastními myšlenkami". Tuto frázi používáme k popisu těch, kteří dovolují svým myšlenkám a přesvědčením, aby omezovaly jejich pohled na věc. Lidé, kteří jsou doe chi, se zabývají pouze svými vlastními zájmy. Na život se dívají tunelovým viděním, nikdy ne na celý obraz, což je činí slepými k řešení jejich problémů. Je to, jako kdybyste celý den a noc nosili sluneční brýle a stěžovali si, že je všude příliš velká tma. A pak z té tmy ještě obviňovali ostatní. Přitom vaše vidění je zastřené, protože máte nasazené sluneční brýle. Bez ohledu na to, jak moc si stěžujete nebo se snažíte, aby druzí situaci napravili za vás, nikdy se nic nezmění, dokud neuvidíte, že odpověď závisí pouze na vás.

Abychom mohli praktikovat Myong-sung, musíme rozšířit svou perspektivu, vžít se do situace ostatních zúčastněných a vidět širší souvislosti, a pak musíme převzít odpovědnost za své činy a jasně vidět své možnosti. Díky tomu získáme schopnost měnit svou vlastní realitu.

Klíč 4: Staňte se odkazem dobra

Všichni po sobě jednou zanecháme odkaz. U většiny z nás nebudou naše jména a tváře zvěčněny, ale činy, které vykonáme, budou mít přesto vliv na další generace.

Příliš často se zaměřujeme na získávání hmotných věcí, bohatství a pomíjivých forem štěstí. Po našem odchodu tak nezanecháváme nic, co by mělo skutečnou hodnotu. Když začneme hledat způsoby, jak zasít semínka dobra pro budoucí generaci, často si všimneme, že všude kolem nás jsou k tomu malé každodenní příležitosti.

Klíč 5: Žijte se ctí

Žít se ctí znamená respektovat druhé za jejich úlohu, kterou plní pro dobro všech. Tato úcta není založena na víře, že když konáte dobro, může se vám to nějakým způsobem vrátit. Je to spíše hluboké uznání a základní láska ke všemu živému.

Uznávat a ctít naši propojenost znamená reagovat na svět s laskavostí a soucitem, protože nikdy plně nevíme, čím si ostatní prošli, a nikdy nechceme do vesmíru vnášet jakoukoli křivdu.

Klíč 6: Změňte svou realitu k lepšímu

Všichni máme schopnost měnit svou realitu k lepšímu či horšímu. Když dovolíme vnějším faktorům, aby ovlivňovaly naše nitro, bude naše realita vždy citově neuspořádána.

Negativní situace se nám zdají být vězením, a my tak ztrácíme z dohledu sami sebe a své cíle. Když místo toho necháme náš vnitřní svět určovat naši okolní realitu, můžeme si vypěstovat pocit hlubokého klidu a síly, která nás provede každou situací. Stáváme se silnějšími a můžeme přijímat nové výzvy a zvládat období napětí a nepohodlí s větším pocitem lehkosti, protože víme, že jsou dočasná. Jsme schopni mít jasnou představu o větších věcech před námi.

Klíč 7: Buďte nádobou moudrosti

Moudrost je zdrojem osvícení. Otevírá naši mysl, přináší klid a sbližuje nás. Abychom mohli praktikovat Myong Sung, musíme vyhledávat příležitosti k získání moudrosti, ať už jsme kdekoli. Moudrost se liší od poznání, protože se jí nelze naučit. Je třeba ji zažít na vlastní kůži. Stejně jako za vás nikdo nemůže jíst, nemůže za vás ani nikdo hledat moudrost. Je to cesta, která je zcela na vás.

Klíč 8: Pracujte v souladu se svým okolím

Snažit se žít svůj život proti řádu přírody je jako snažit se plavat proti proudu. Nejenže nedosáhnete velkých pokroků, ale navíc při tom vyplýtváte veškerou svou energii. Když se naučíme jasněji vnímat souvislosti tohoto světa, musíme s ním žít v neustálé harmonii. Když následujeme běh přírody, žijeme v rovnováze s jejím řádem, můžeme dosáhnout většího pocitu pohody pro naši mysl, tělo i ducha.

 

Zdroj: https://www.mindbodygreen.com/mindfulness/page/6 

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Kundalini jóga a její přínos

Kundalini jóga je styl jógy, který zahrnuje zpěv, dechová cvičení a opakování tělesných pozic. Jejím účelem je aktivace Kundalini energie šaktí - to je spirituální energie, která má být uložena pod kostrčí. Kundalini jóga tuto energii probouzí a napomáhá překonání vlastního ega.


Zastavte s mindfulness chůzi nebo tok myšlenek

V tomto článku se seznámíte s třemi praxemi všímavosti, které jde využít v běžném životě takříkajíc za pochodu. “Při pravidelném používání těchto praxí, se vaše vnímání světa začne měnit a budete schopni být stabilnější v těžkých situacích a více si užívat běžné dny,” říká psycholožka a...


Mindfulness: pomoc s odstupem od emocí a nepříjemných stavů

Do češtiny se překládá jako bdělost, bdělá pozornost nebo plné uvědomování. Jedná se o umění zaměřit pozornost k přítomnému okamžiku bez hodnocení.


Přítomnost léčí s příchutí laskavosti, to je mindfulness

Schopnost být v přítomnosti, a také soubor různých technik a nástrojů, jak se dostávat do bdělého stavu. Skrze pozornost zaměřenou na dech i na tělo, skrze kultivaci takzvaného pozorovatele.