Foto: Shutterstock

Sedm vědecky ověřených přínosů Pránájámy

Pránájáma znamená v praxi vědomé dýchání. Je hlavní složkou jógy, prostředkem k dosažení fyzické i psychické pohody. Výraz „prána“ v sanskrtu odkazuje na životní energii, „ájáma“ na ovládání, kontrolu.

Zveřejněno: 04.05.22

Pránájáma zahrnuje dechová cvičení – nádechy, výdechy a zadržování dechu v přesně definovaných sekvencích. Jóga využívá pránájámy společně s dalšími technikami jako pozice těla (ásány) a meditací (dhyána). Jejich kombinace působí jako katalyzátor všeho pozitivního, co jóga nabízí. Nicméně pránájáma je přínosem i sama o sobě, díky pozitivním účinkům dechových cvičení a jejich vědomé aplikaci.

O co přesně jde?

Pránájáma je starobylá praktika vědomého dýchání. Cílem je propojení těla a mysli, a zároveň, na fyzické úrovni, přísun kyslíku a odstranění toxinů z těla. Ničemu z výše uvedeného nelze upřít příznivé účinky na běžný život kohokoliv z nás.

Příklady některých pránájáma dýchacích technik:

  • Alternativní dýchání nosem (Nádí šódhana)
  • Vítězný dech (Ujjayi)
  • Včelí dech (Bhrámarí)
  • Bhastrika

Tyto techniky lze provádět mnoha způsoby, například paralelně s prováděním jógových pozic nebo při meditaci.

Jaké jsou jejich přínosy podle vědy?Vědecký výzkum přínosu pránájámy je už poměrně rozsáhlý a předpoklad, že prospívají tělu i mysli, potvrzuje.

Podívejme se na sedm některé z účinků podrobněji.

Snižují míru stresu

Studie z roku 2013 zkoumala účinek pránájámy na úroveň stresu u zdravých mladých dospělých. Předpoklad byl, že zklidňují nervový systém, což pozitivně ovlivňuje stresovou reakci. Tento předpoklad byl potvrzen – autoři jej podpořili argumentem o prokazatelně vyšší hladině kyslíku v krvi. Kyslík je palivem pro fungování orgánů v těle, včetně mozku a nervů.

Zvyšují kvalitu spánku

Klinické studie prokázaly, že technika, nazývaná Bhrámarí, prováděná po dobu 5 minut, snižuje tepovou frekvenci a zpomaluje dech, a připraví tak tělo na spánek. Studie z roku 2019 zase potvrdila, že praktikování pránájámy zlepšuje kvalitu spánku u osob, trpících spánkovou apnoe a kromě toho omezuje chrápání a únavu během dne.

Pozitivně ovlivňují vědomé prožívání

Pro mnoho z nás je dýchání automatické – dýcháme, aniž bychom o tom přemýšleli. Ale při provádění pránájámy je nutno si dýchání plně uvědomovat a prožívat jej. Je nutno se soustředit na přítomný okamžik, namísto přemýšlení o minulosti či budoucnosti. Vědomě prožívat.

Studie z roku 2017 srovnávala účinky provádění pránájámy u studentů – ti, kteří se výzkumu účastnili, nejen, že byli schopni přítomnost aktivněji prožívat, ale také vykazovali vyšší emoční stabilitu. Na tělesné úrovni bylo prokázáno snížení hladiny oxidu uhličitého a zvýšení hladiny kyslíku v krvi. To opět vědomé prožívání pozitivně ovlivňuje, jelikož kyslík zvyšuje schopnost koncentrace.

Snižují krevní tlak

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je stav, kdy krevní tlak dosáhne nepříznivé úrovně, která je potenciální příčinou závažných zdravotních obtíží jako srdečních chorob a infarktu. Stres je s ohledem na vysoký krevní tlak jedním z rizikových faktorů. Provádění pránájámy podporuje uvolnění a riziko vzniku zdravotních komplikací tak snižuje.

Studie z roku 2014 srovnávala účinek dechových cvičení u osob s vysokým tlakem. Po dobu 6 týdnů byly účastníkům výzkumu podávány antihypertenziva, a polovina z nich dále pravidelně absolvovala dechová cvičení. Tato skupina na konci výzkumu vykázala větší snížení krevního tlaku.

Soustředíte-li se na dýchání, pocítíte celkové zklidnění. Následkem toho se změní vaše stresová reakce a omezí riziko vysokého krevního tlaku.

Zlepšují fungování plic

Pomalé, aktivní dýchání při provádění pránájámy posiluje plíce. V roce 2019 byla provedena studie, během které účastníci po dobu 6 týdnů prováděli vybrané pránájámy 60 minut denně. Závěry studie, podpořené provedením plicních testů u všech účastníků, uvádí výrazné zlepšení plicních funkcí. Autoři studie provádění pránájámy jednoznačně doporučují mimo jiné osobám:

  • Trpícím astmatem nebo bronchitidou
  • Zotavujícím se po zápalu plic nebo tuberkulóze

Zlepšují kognitivní funkce

Studie z roku 2013 dále potvrdila u všech účastníků zlepšení kognitivních funkcí – včetně paměti a logického myšlení. Mimoto potvrdila, že provádění pránájámy snižuje subjektivně vnímanou míru stresu a schopnost reakce na podněty, stejně jako sluchovou paměť a motorické funkce. A opět – autoři studie to přisuzují zvýšené hladině kyslíku v krvi, která příznivě působí na mozkové buňky.

Omezují chuť na cigaretu

A to by mohl být silný argument. Jógové dýchání prokazatelně omezuje chuť na cigaretu. Studie z roku 2012 potvrdila, že pouhých 10 minut provádění omezí akutní chuť na cigaretu, zatímco jiná studie prokázala výrazné snížení abstinenčních příznaků.

Sečteno a podtrženo

Pránájámy jsou jedním ze základních stavebních kamenů jógy. Obvykle jsou prováděny v kombinaci s některými z jógových pozic nebo meditací. Jejich smyslem je posílit propojení těla a mysli. Výzkumy prokazují, že pránájámy podporují uvolnění a vědomé prožívání, stejně jako že podporují tělesné zdraví, včetně fungování plic, mozku a snížení krevního tlaku.

Pokud s nimi ještě nemáte zkušenosti, zkuste se ve svém okolí porozhlédnout po lekcích jógy nebo najít lektora, který vás bude v začátcích provádět.

 

Zdroj: https://www.healthline.com/health/pranayama-benefits 

 

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Zpátky k tělu s Core Energetics

Jak se Petr Ekl jako odborník na oblast IT dostal k metodě Core Energetics, která je zaměřená nejen na energii, pohyb a dech? Jeho příběh nepřipomíná stereotypní pohled na každodenní život běžného “ajťáka”.


15 důvodů, proč milovat Slunce

Předpokládejme, že každý pobral rozumu více, než se vejde do mozku pštrosa, opalování nepřehání a chrání se přípravky s přiměřeným SPF. V takovém případě si můžete být jisti, že sluneční paprsky prospívají tělu i duchu.