Foto: Shutterstock

Psycholog vysvětluje, jaký je rozdíl mezi štěstím a spokojeností

Eleanor Rooseveltová jednou řekla: "Štěstí není cíl, ale jeho vedlejší produkt". Jako lidé se často domníváme, že až si koupíme dům, zamilujeme se nebo dostaneme zasloužené povýšení v práci, budeme skutečně šťastní. Proč si ale myslíme, že štěstí lze dosáhnout pouze prostřednictvím významných událostí nebo úspěchů?

Zveřejněno: 07.04.22

Skutečnost je taková, že štěstí nehledáme a neprožíváme na denní bázi, to co nás činí opravdu šťastnými je spokojenost. Každý den usilujeme o věci, které nás činí šťastnými, což následně přispívá k našemu celkovému pocitu spokojenosti. Pokud si ve slovníku vyhledáte pojmy štěstí a spokojenost, zjistíte, že obě definice jsou si dosti podobné. Obě používají slova jako "radost" a "uspokojení", která popisují příjemné a potěšující emoce.

Čím to tedy je, že lidé často říkají: "Dělejte to, co vás činí šťastnými", ale nikdy je nenapadne říci: "Usilujte o to, co vás uspokojuje"?

Kognitivně-behaviorální terapeutka a klinická psycholožka Jennifer Guttmanová, Psy.D. vysvětluje, jak lépe rozlišovat pojmy štěstí a spokojenost.

Rozdíl mezi štěstím a spokojeností

Výzkumy ukazují, že nejčastější použití slova štěstí se točí kolem popisu nějaké osobnosti, když je někdo charakterizován jako šťastný člověk. Používá se také ve spojení s materialismem a prožitkem, což vyjadřuje, že když si něco koupíte nebo zažijete, můžete se cítit šťastní. Ačkoli definice jsou nejednoznačné a liší se, štěstím se v konečném důsledku snažíte vystihnout okamžik dočasné blaženosti."Štěstí je pomíjivé, je to pocit, který někdo zažívá, když zažije něco neobvyklého, co mu přináší radost. Při tomto pocitu se uvolňuje neurotransmiter dopamin, který nám dodává stav povznesené nálady. Tento stav zvýšené nálady však není trvalý, protože je závislý na uvolňování tohoto neurotransmiteru," vysvětluje Guttmanová.

Spokojenost je naproti tomu trvalý pocit, který prožíváte delší dobu, a to jako výsledek souboru životních událostí a pocitů, které jste zažili. Guttmanová popisuje spokojenost jako vyrovnanější a trvalejší stav, protože není závislý na neurotransmiteru, tak jako je tomu u pocitu štěstí.

Nebo jak vysvětlil doktor Daniel Kahneman, nositel Nobelovy ceny a psycholog, ve své přednášce na TED Talk: "Štěstí prožíváme ve svém životě stejně, jako jsme šťastni ve svém životě." Tento druhý princip je podobný konceptu spokojenosti, který prožíváme častěji, a ovlivňuje tak naše postoje a chování. Spokojenost je lepším ukazatelem toho, jak se celkově cítíme uspokojeni se svým životem. Může také přispět k uváženějším rozhodnutím, která našemu životu přinášejí smysl.

Například přijdete domů po dlouhém dni v práci a přede dveřmi vás přivítá balíček s novými botami, které jste si před několika dny objednali. V okamžiku otevření balíčku můžete zažít pocit vzrušení a štěstí. Tento okamžik pak pomine a vy se věnujete další činnosti. Nicméně každý den, kdy tyto boty nosíte, vám připomínají váš nákup a jste spokojeni. Pocit spokojenosti má tedy na náladu člověka dlouhodobější vliv. Zatímco prožitek štěstí je momentální a dočasný pocit.

Co je důležitější?

Guttmanová popisuje spokojenost jako dlouhodobější a hmatatelnější řešení než štěstí. "Když si lidé myslí, že 'štěstí' je dosažitelné, vytváří to kognitivní disonanci, když tento pocit necítí trvale," vysvětluje. Přesto se štěstí a spokojenost prolínají, protože "většina lidí prožívá spokojenost průběžně, prokládanou okamžiky štěstí," vysvětluje Guttmanová.

"Obojího lze dosáhnout, ale spokojenost je prostě trvalejší."

Životní spokojenost je často spojena s pozitivním duševním a fyzickým zdravím a přispívá k celkové pohodě člověka. Další výzkumy také naznačují, že lidé se silnými osobnostními rysy jsou v životě spokojenější. Navíc rozpoznání vlastního pocitu spokojenosti může přispět k pozitivnějšímu a uvědomělejšímu způsobu života. Tyto vlastnosti mohou pomoci změnit váš pohled na vlastní život a zanechat ve vás pocit většího naplněni.

Jak dosáhnout větší spokojenosti ve svém životě

1. Rozvíjejte silný smysl pro sebe samého

"Lidé se stávají spokojenějšími tím, že se stávají sebevědomějšími a samostatnějšími, rozvíjejí své silné sebevědomí, rozvíjejí pocit své vlastní užitečnosti ve světě a věří ve svou vrozenou sebelásku," říká Guttmanová. K posílení pocitu vlastního já doporučuje Guttmanová dokončit úkoly, ne je jen začít. Rozhodovat se sám za sebe, čelit strachu a vyhýbat se chování, abychom se zalíbili druhým. Například čelit svým obavám vás možná neudělá šťastnými, ale určitě vás to posílí a ve finále i uspokojí.

2. Každý den si zapište alespoň jednu dobrou věc, která se vám stala

Jak se říká: Každý den nemusí být dobrý, ale v každém dni je něco dobrého. Zvláště v dnešní době můžete mít pocit, že se vaše každodenní rutina stala zbytečnou a ubíjející. Záleží však na tom, kam směřujete svou energii a na co se soustředíte. Ať už se setkáte se starým přítelem na obědě, nebo se vydáte na relaxační projížďku na kole, zapište si to. Tyto okamžiky se promění ve vzpomínky. Z dlouhodobého hlediska ve vás zanechají pocit větší vděčnosti a optimismu, protože se k nim budete moci vracet a číst si je. Výhody vděčnosti spočívají ve vytvoření pocitu celoživotní spokojenosti, na rozdíl od pouhého vyhledávání jednorázových okamžiků bujarého štěstí. 

3. Věnujte se sami sobě

Některé výzkumy naznačují, že extrovertní chování je spojeno s větší životní spokojeností a celkovou pohodou. Navzdory této pandemii je snadnější než kdy jindy někoho oslovit a najít si nového přítele. Od toho, že se stanete kamarádem na dopisování s pacientem v domově důchodců, až po to, že si prostě napíšete se starým přítelem, se kterým jste ztratili kontakt. Můžete obnovit nebo vytvořit nová přátelství, která by mohla zlepšit vaše mezilidské vztahy a oživit vaši každodenní rutinu.

Závěr

Štěstí není životní cíl. Nebo by aspoň neměl být. Nepropásněte tuto vzrušující životní cestu, cestu, která má mnoho odboček a každý den se objevují nové příležitosti. Na druhou stranu rozpoznání toho, co vám přináší pocit uspokojení, může přispět k pozitivnějšímu přístupu a pohledu na život a zároveň k pocitu větší spokojenosti. Když budeme žít touto optikou, můžeme prožívat nejen okamžiky štěstí, ale i životní styl, který nás bude trvale uspokojovat.

 

Zdroj: https://www.mindbodygreen.com/mindfulness/page/20 

Související

Jak bojovat s osamělostí?

Z osamělosti se v posledních letech stala civilizační choroba. Trápí především teenagery a seniory. Organizace ŽIVOT 90 natočila sérií videí s návody, jak s osamělostí bojovat.


Nechte tělo promluvit - začínáme s Core Energetics

Hned čtyři jednoduché prožitkové aktivity používané v Core Energetic si můžete vyzkoušet každý díky tomuto článku.


Somatic Experiencing: Lidé zamrzají jako zvířata, ale neumí si pomoct sami

Somatic Experiencing je přístup k léčení traumatu. Pracuje s nedokončenými instinktivními reakcemi na ohrožení, které jsou zaseknuté v těle a v nervové soustavě.


Nejsem jen chodící hlavou, to je Somatic Experiencing

“Trauma je součástí lidského života, ale není rozsudkem na doživotí,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou využívá metodu Somatic Experiencing.


Filip Žitník

Mgr. Filip Žitník, SEP, je předsedou České kraniosakrální asociace a členem etické komise Asociace Somatic Experiencing ČR.