Foto: Shutterstock

Umění "správně" se hádat

Každý konflikt vlastně znamená střetnutí z důvodu potřeby nějaké změny, zlepšení. Pokud toužíte po změně, je důležité vyhradit si na to čas. To znamená opravdu se s partnerem domluvit, že potřebuji něco důležitého probrat.

Zveřejněno: 23.05.22

Dále, než začnete takovouto debatu, je důležité zmínit, že vám velmi záleží na tom vztahu jako takovém, že nyní potřebujete vyřešit jen jeden konkrétní problém. Toto je opravdu nezbytné – oddělte kvalitu našeho vztahu od daného problému, který potřebujete prodiskutovat, jako je například výchova vašich dětí.

Je třeba, abyste dokázali jeden druhého vyslechnout a sdílet, jak to každý z vás vidí. Abyste dokázali klidně a věcně argumentovat, to znamená mluvit k věci, bez ubližování, osočování, bez vztahování se na historii či osobu druhého. Je ideální rovnou přidat i návrhy, jaká konkrétní zlepšení byste si představovali. Potom druhého poproste, ať se vyjádří, jak to vidí, co by chtěl, co by potřeboval a jestli má nějaký svůj vlastní návrh.

Pokud se v rámci diskuze dostanete k silným emocím, je vhodné dát si pauzu, aby agresivita emocí, které jsou vyhrocené, nenarušovala váš vztah. Když tedy vidíte, že konflikt eskaluje, diskuzi přerušte. Jeden z vás může jít třeba vyvenčit psa, druhý si dá sprchu a domluvte se, že až vychladnete, k vaší debatě se vrátíte. 

Když bych měla uvést konkrétní příklad, jak komunikovat s druhým to, co mě trápí, je vždy důležité zmínit jak věcnou tak emoční stránku věci. Například: „Cítím se zoufalá, když chodíš pozdě domů z práce. Přála bych si s tebou trávit víc času.“ V tomto případě dávám najevo své pocity a zároveň věcně nabízím možnou variantu zlepšení. Není to osočování ve smyslu: „Kde jsi zase byl?“ ani vyhrožování: „Dobře, když to chceš takhle, tak si najdu někoho jiného.“ Správný komunikační kód v sobě nese emoční rovinu i ten věcný obsah. Nakonec, ať už v konfliktu dospějete k čemukoli, je dobré se vzájemně ocenit za to, jak jste to společně zvládli, že jste pro sebe opravdu ti praví, protože dokážete i náročné a těžké věci tvořit jako tým. Pak se můžete obejmout, pohladit, políbit, zkrátka nějak dotekem stvrdit, že jste sehraná jednotka. 

Zakázaná slova při konfliktech: 

  • nadávky
  • negativně citově zabarvená slova
  • ironické, cynické a demagogické výrazy
  • obviňovací slova
  • generalizační slova

Pokud se vám řešit konflikt hned nepodaří, je důležité netlačit na pilu a dát si čas.

 

Zdroj: Kateřina Bělková

Související

Core Energetics - hledá se zdravé jádro

Core Energetics je evoluční proces, který pomáhá lidem osvobodit jejich srdce. Říká to Petr Ekl, který se metodě věnuje.


Orientace a pak uzemnění. Vyzkoušejte techniky Somatic Experiencing

Základním prvkem metody Somatic Experiencing je alespoň relativní pocit bezpečí ve vnímání “tady a teď”. “Můžeme zjednodušeně říci, že tento pocit má dva komponenty – orientaci a uzemnění,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou tuto metodu využívá ve...


Somatic Experiencing: Lidé zamrzají jako zvířata, ale neumí si pomoct sami

Somatic Experiencing je přístup k léčení traumatu. Pracuje s nedokončenými instinktivními reakcemi na ohrožení, které jsou zaseknuté v těle a v nervové soustavě.


Nejsem jen chodící hlavou, to je Somatic Experiencing

“Trauma je součástí lidského života, ale není rozsudkem na doživotí,” říká Filip Žitník, psychosomatický terapeut, lektor a překladatel, který s oblibou využívá metodu Somatic Experiencing.


Filip Žitník

Mgr. Filip Žitník, SEP, je předsedou České kraniosakrální asociace a členem etické komise Asociace Somatic Experiencing ČR.