Foto: Shutterstock

Co je to lucidní či bdělé snění?

Lucidní neboli bdělé či vědomé snění spočívá v tom, že si člověk uvědomí, že se nachází ve snu, a cíleně ovlivňuje jeho děj.

Zveřejněno: 01.05.22

Říká se, že naučit se lucidně snít by mohlo pomoci při fyzické rehabilitaci, zlepšit sportovní výkony a dokonce léčit posttraumatickou stresovou poruchu.

Tady je návod pro úplné začátečníky.

Už jste se někdy ocitli uprostřed snu a uvědomili si, že něco není v pořádku? Ať už jste na misi na Mars a najednou na palubě vesmírné lodi narazíte na svého bývalého učitele. Nebo se ocitnete uprostřed zombie apokalypsy a jako zbraň máte k dispozici pouze gumovou kachničku. Najednou vám něco docvakne a vy si uvědomíte, že se vám to všechno jen zdá. V tento okamžik se nejčastěji probudíte. Ale co kdybyste mohli nejen zůstat spát, ale také převzít kontrolu nad dějem? Přesně na tomto principu je založena praxe zvaná lucidní snění.

Většina snů se obvykle vyskytuje během spánku s rychlými pohyby očí (REM), kdy je mozek aktivnější a tepová frekvence vyšší než ve spánku mimo REM. Předpokládá se, že přibližně 55 % lidí zažije během svého života lucidní sen, zatímco jen 23 % z nás má lucidní sny jednou za měsíc nebo i častěji. U některých se objeví spontánně, zatímco jiní se aktivně pokoušejí lucidní sen zažít.

Existuje terapie lucidních snů (LDT), při níž je tato praxe prezentována jako trénovaná dovednost.

Jak to funguje?Zatímco někteří lidé se do stavu lucidního snění dostanou snadno, jiní se na něj musí psychicky připravit už v bdělém stavu. Jedna z technik zvaná "kontrola reality" spočívá v tom, že podnět z reálného světa se ve snu chová jinak. To, abyste věděli, že skutečně spíte. (Vzpomeňte si na film Počátek a na malou zlatou otáčející se káču.) Můžete si natrénovat chování, kdy se v bdělém stavu dotýkáte zdi, jen aby jí vaše ruka ve snu prošla, nebo si začnete všímat, že když se vrátíte ke čtení stejného řádku textu ve snu, změní se.

Při jiné metodě, nazývané "probuzení zpět do postele", se doporučuje nastavit si budík pět nebo šest hodin po usnutí. Probudit se a zůstat vzhůru asi půl hodiny s tím, že budete dělat něco nenáročného, například si číst, a pak se vrátit zpět ke spánku. Cílem je, abyste se okamžitě ponořili do REM spánku, kde je větší pravděpodobnost, že budete mít lucidní sny. Můžete také zkusit mnemotechnickou indukci, kdy si opakujete frázi, například: "Dnes v noci si budu vědom, že sním", abyste si to přivolali.

Jaké jsou výhody?

Někteří lidé tvrdí, že by tato metoda mohla být užitečná při překonávání fobií, protože člověk, který vědomě sní, může kontrolovat výsledek. Je to proto, že se člověk může v bezpečném prostředí snu postupně vystavovat věcem, kterých se bojí. (I když je stále potřeba provést výzkum, který by tuto teorii potvrdil.) Naopak u lidí s opakujícími se nočními můrami by získání kontroly nad jejich sny mohlo zabránit nepříjemným následkům posttraumatické stresové poruchy.

Předpokládá se, že lucidní snění také zlepšuje motorické schopnosti, protože při pohybu ve snu se aktivuje stejná oblast mozku (senzomotorická kůra) jako při pohybu v reálném životě. Lucidní snění by tedy teoreticky mohlo pomoci sportovcům zlepšit jejich výkony, ale mohlo by se také uplatnit při rehabilitacích osob s tělesným postižením.

Lucidní snění však nemusí být bezpečné pro lidi s duševními chorobami (např. schizofrenie), které brání člověku rozlišovat mezi pouhými myšlenkami a reálnými událostmi. Rovněž lidé s trvalými spánkovými potížemi by tuto metodu neměli zkoušet.

Stojí za tím nějaká věda?

Metoda je zatím poměrně málo prozkoumaná, ale vědcům se podařilo zaznamenat lucidní snění tak, že požádali své subjekty, aby během lucidního snění provedly předem dohodnutý signál. V rámci výzkumu byla pozorována zvýšená úroveň aktivity v čelních oblastech mozku během lucidního snění ve srovnání s nelucidním. To je významné, protože tyto oblasti jsou obvykle spojené s fungováním vyššího řádu jako je logické uvažování, a obvykle vykazují vysokou úroveň aktivity pouze v bdělém stavu.

Léčba posttraumatické stresové poruchy

V malé studii zaměřené na PTSD byl 23 osobám, které trpěly nočními můrami, poskytnut individuální lucidní trénink, skupinový lucidní trénink nebo žádný. V následném dotazníku obě skupiny, které podstoupily léčbu, uvedly, že zažívají méně nočních můr, ale nedošlo k žádným významným změnám v kvalitě spánku ani v závažnosti ostatních příznaků PTSD.

Sportovní výkonnost

Studie z roku 2018 analyzovala 16 lucidních spáčů z různých zemí. Z rozhovorů vyplynulo, že uváděli velmi realistické sny, v nichž bylo možné provozovat aktivity včetně sportu. 13 z 16 dotazovaných uvedlo pozitivní účinky cvičení v lucidních snech, přičemž 10 účastníků uvedlo, že se po něm zlepšila fyzická výkonnost. Mezi další pozitivní účinky patřilo zlepšení sebedůvěry a flexibility. Zjištění zřejmě naznačují, že LDT by mohla být užitečná při zlepšování sportovních výkonů. Tento výzkum se však opírá o pravdivé výpovědi malé skupiny lucidních snílků, takže nemusí být zcela přesný.

Zlepšení motorického výkonu

V online experimentu plnilo 68 účastníků úkol psaní na klávesnici. Jedna skupina mohla na úkol cvičit pouze prostřednictvím lucidního snění. Druhá skupina mohla cvičit mentálně v bdělém stavu, zatímco další skupina mohla cvičit fyzicky. Čtvrtá skupina, použitá jako kontrolní, nesměla cvičit vůbec. Všechny tři skupiny cvičících výrazně zlepšily svůj výkon v úkolu ve srovnání s kontrolní skupinou, což naznačuje, že lucidní snění je účinnou formou přípravy.

 

Zdroj: https://www.healthy-magazine.co.uk/what-is-lucid-dreaming/ 

Související

Jaký vliv má spánek na imunitní systém?

Výzkumy tvrdí, že kvalitní spánek napomáhá tělu v boji s infekcemi. Pokud vám ještě chybí právě ten poslední důvod k tomu, abyste na svém spánku začali pracovat, toto by mohl být on: spánek prospívá imunitnímu systému.


Dejte přednost dennímu světlu a využijte ho naplno

Většina z nás by dala přednost životu pod paprsky zářícího slunce než pod světly úsporných žárovek. Potvrdil to i nedávný průzkum, který zkoumal význam přirozeného denního světla pro člověka.


7 tipů, jak přirozeně podpořit imunitní systém

Jednoduše řečeno, funkcí imunitního systému je obrana těla před nákazou a onemocněním. Tento komplexní systém tvoří kožní buňky, krev, kostní dřeň, tkáně a orgány, které (pokud fungují správně) chrání tělo před patogeny, jako jsou například viry a bakterie.


Kundalini jóga a její přínos

Kundalini jóga je styl jógy, který zahrnuje zpěv, dechová cvičení a opakování tělesných pozic. Jejím účelem je aktivace Kundalini energie šaktí - to je spirituální energie, která má být uložena pod kostrčí. Kundalini jóga tuto energii probouzí a napomáhá překonání vlastního ega.


Sedm vědecky ověřených přínosů Pránájámy

Pránájáma znamená v praxi vědomé dýchání. Je hlavní složkou jógy, prostředkem k dosažení fyzické i psychické pohody. Výraz „prána“ v sanskrtu odkazuje na životní energii, „ájáma“ na ovládání, kontrolu.