Foto: Shutterstock

9 pozitivních účinků chlorelly na lidské tělo

Sbohem, spirulino, na scéně je nový hrdina doby – chlorella. Tato na živiny bohatá řasa se aktuálně hřeje na výsluní slávy díky svým pozitivním účinkům na zdraví. V tomto článku se o ní dočtete vše potřebné.

Zveřejněno: 05.05.22

Co je to chlorela?

Chlorela je jednobuněčná sladkovodní řasa. Z existujících cca 30 druhů chlorelly jsou ve výzkumu nejčastěji používány dva – Chlorella pyrenoidosa a Chlorella vulgaris. Pro užívání jako doplněk stravy je dostupná ve formě kapslí, tablet, sypkého prášku a extraktu. Mimoto je však využívána také jako palivo pro bionaftu.

Výzkumy potvrzují, že chlorela má jednoznačně příznivé účinky na lidské zdraví.

Má výrazně příznivé výživové hodnoty

Výživový profil chlorelly je skutečně působivý, takže je řazena mezi takzvané superpotraviny. Není pochyb o tom, že některé její složky mají na lidské tělo výrazně pozitivní vliv, například:

 • Protein je hlavní složkou chlorelly (50 – 60%), obsahuje všech devět základních aminokyselin
 • Některé druhy chlorelly obsahují Vitamin B2, nicméně výzkum v této oblasti zatím není dostatečně rozsáhlý
 • Chlorela je výborným zdrojem železa, kdy v závislosti na druhu poskytuje 6 – 40% doporučené denní dávky. Současně je skvělým zdrojem vitaminu C, který vstřebávání železa napomáhá.
 • Stejně jako ostatní řasy obsahuje chlorela omega 3 mastné kyseliny, kdy pouhé 3 gramy chlorelly jich obsahují 100 miligramů
 • Ve větším množství poskytuje chlorela také dostatečné množství vlákniny

Váže se na těžké kovy

Chlorella rozvířila vodu mimo jiné pro svou schopnost detoxikace. Výzkumy na zvířatech potvrzují, že efektivně odstraňuje z těla (včetně jater, mozku a ledvin) těžké kovy a další škodliviny. Těžké kovy jsou v některých případech (železo, měď) ve velmi malém množství prospěšné, ale ve větším množství se tyto i další (kadmium, olovo) stávají toxickými. Velmi vysoká hladina těžkých kovů v těle není běžná, ale například v důsledku výkonu některých povolání se riziko výrazně zvyšuje.



Chlorella navíc také napomáhá odstranění dalších chemických látek z těla, jejichž zdrojem jsou především průmyslově zpracované potraviny.

Podporuje imunitní systém

Imunitní systém je štítem organismu proti infekcím. Je to komplexní systém, tvořený mechanismy a buňkami, které se aktivují v případě napadení imunitního systému „nepřítelem“. Chlorella podporuje imunitní odpověď organismu jak u zvířat, tak u lidí. Prokazují to i vědecké výzkumy, ačkoliv jejich rozsah ještě není úplně adekvátní.

Jedna menší studie například prokázala, že užívání chlorelly zvyšuje množství produkovaných protilátek. Protilátky jsou hlavním nástrojem boje s infekcí, takže tato informace je pro význam chlorelly velmi zásadní. Na druhou stranu je však také třeba říci, že byly provedeny i studie, které prokázaly buď pouze minimální, nebo nulový efekt – například, v jedné studii byl prokázán účinek chlorelly na imunitní systém u osob ve věku 50 – 55 let, ale nulový účinek u osob ve vyšším věku. Je tedy možné, že účinky chlorelly se týkají pouze některých věkových skupin, tento předpoklad však bude třeba potvrdit nebo vyvrátit dalším výzkumem.

Působí na hladinu cholesterolu v krvi

Opět, tento předpoklad byl několika studiemi potvrzen. Jedna z nich prokázala, že užívání 5 – 10g chlorelly denně snížilo hladinu „špatného“ cholesterolu a triglyceridů v těle. Obsah následujících složek v chlorelle může zase příznivě působit na hladinu krevních lipidů:

 • Niacin
 • Vláknina
 • Karotenoidy
 • Antioxidanty

Působí jako antioxidant

Chlorella obsahuje několik složek, kterým jsou připisovány antioxidační účinky, včetně chlorofyly, vitaminu C, beta-karotenu, lykopenu a luteinu. Některé z nich pravděpodobně omezují produkci produktů pokročilé glykace (AGEs), které jsou příčinou vzniku mnoha komplikací při diabetu.

Další studie prokázala, že užíváním chlorelly prokazatelně došlo k výraznému zvýšení hladiny antioxidantů u chronických kuřáků. Přestože to jsou slibné výsledky, je třeba ale mít stále na paměti, že rozsah provedeného výzkumu stále není dostatečný, a tak je nutno je považovat přinejlepším za předběžné.

Stabilizuje krevní tlak

Některé výzkumy naznačují, že chlorela snižuje krevní tlak – například, byla provedena studie, jejímiž účastníky byli jak zdraví dospělí, tak dospělí s vysokým rizikem rozvoje zdravotních komplikací, spojených s jejich zvoleným životním stylem. 12 týdnů užívání chlorelly snížilo hladinu cukru v krvi u všech z nich.

Jiná studie zase naznačuje, že užívání chlorelly příznivě ovlivňuje hladinu cukru v krvi a zvyšuje citlivost na inzulin u pacientů, trpících nealkoholickým ztučněním jater. Nicméně k jednoznačnému doporučení užívání chlorelly k úpravě hladiny cukru v krvi bude opět třeba provést rozsáhlejší výzkum.

Pomáhá s léčbou respiračních onemocnění

Chronická respirační onemocnění jako astma a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) často vyžadují mírnění zánětů v těle. Některé složky chlorelly tento účinek mají. Ačkoliv ještě nebyl prokázán účinek chlorelly na respirační onemocnění jako taková, pozitivní účinek chlorelly na zánětlivé procesy v těle již prokázán byl.

Stimuluje fyzický výkon

Na účinek chlorelly na fyzický výkon byla doposud zaměřena pouze jedna studie, nicméně ukončena byla s pozitivním výsledkem. Účastníci studie, mladí dospělí, užívali po dobu 4 týdnů 6g chlorelly denně, nebo placebo. Skupina, která užívala placebo, vykázala na konci studie výrazně větší zvýšení kapacity plic (a tím potenciální zvýšení fyzického výkonu) než skupina, která užívala placebo. Může to být způsobeno obsahem rozvětvených aminokyselin ve chlorelle.

Další potenciální pozitiva

 • Uvažuje se o mnoha dalších potenciálních pozitivních účincích chlorelly, ale takové předpoklady ještě nebyly podpořeny žádným výzkumem a bude tedy třeba tyto informace doplnit.
 • Podpora zdravého zraku: chlorela obsahuje lutein a zeaxanthin – karotenoidy, které chrání oči a snižují riziko degenerace makkuly
 • Podpora zdraví jater: některé složky chlorelly zlepšují hodnoty hodnoty markerů onemocnění jater, nicméně vliv na stav jater zdravých osob nebyl prokázán
 • Podpora trávení: Mnohé zdroje uvádí, že chlorela zlepšuje trávení a omezuje nadýmání. Nicméně tato tvrzení zatím nebyla podpořena provedenými studiemi
 • Zmírnění PMS: objevily se i domněnky, že obsah kalcia a vitaminu B v chlorelle by mohl mít vliv na zmírnění premenstruačního syndromu. I zde však prozatím zůstává u teoretických úvah.

Druhá strana mince

Ačkoliv byla chlorela ve Spojených státech schválena Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jako bezpečná, existuje několik bodů, nad kterými je dobré se zamyslet, než s jejím užíváním začnete:

 • Potenciální vedlejší účinky: v některých případech po užívání chlorelly došlo k žaludečním obtížím a/nebo nevolnosti
 • Nedostatečná regulace doplňků stravy na trhu: některé státy, jako například právě Spojené státy, nemají zavedeny regulační mechanismy pro trh s doplňky stravy, a tak je sporné, zda v případě nákupo dostanete skutečně to, co je napsáno na štítku
 • Imunitní odpověď: jelikož chlorela působí na imunitní systém, její užívání by rozhodně měli zvážit všichni, kdo trpí poruchami imunity
 • Potenciální interakce s předepsanými léky

Jak chlorellu užívat

V současnosti dostupné informace nedoporučují žádné specifické dávkování. Některé studie prokázaly pozitivní účinky při dávkování 5 – 10g chlorelly denně, nicméně dávkování většiny potravinových doplňků je doporučované mezi 2 – 3g. Stejně důležitý jako dávkování je také výběr kvalitního produktu – jistou zárukou by mohla být certifikace daného výrobku nezávislou třetí stranou.

Zvolte takový výrobek, s nímž se co nejlépe seznámíte a budete mu důvěřovat. Na trhu je nabídka dostatečně velká.

Sečteno a podtrženo

 • Chlorella je typ řasy, nabité živinami. Je skvělým zdrojem vitaminů, minerálů a antioxidantů.
 • Výzkumu naznačují, že má pravděpodobně silné antioxidační schopnosti a dále že příznivě ovlivňuje mimo jiné hladinu cukru v těle.
 • Současné poznatky o chlorelle naznačují, že její pozitivní účinky na zdraví výrazně převažují potenciální rizika, a z tohoto důvodu ji lze k užívání doporučit.  

 

Zdroj: https://www.healthline.com/nutrition/benefits-of-chlorella 

Související

Pánev, páteř, hlava pro zdravý začátek, to je IQ pohyb

Kvůli vlastnímu zdravotnímu problému s páteří začal před lety pomáhat klientům s bolestmi zad a dalšími omezeními. Daniel Müller, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb, se učil nejdříve v Londýně, jak cviky jógy a pilates správně metodicky rozebrat, a jak je pak také didakticky naučit...


Jak kurkuma prospívá našemu tělu?

V posledních několika letech se ve světě zdraví a krásy rozvinula posedlost určitým žlutým kořením. Na blozích o zdraví a v hipsterských kavárnách se o kurkumě píše jako o módním trendu a její milovníci ji přidávají prostě všude.


Jak chůze naboso prospívá našemu zdraví?

Chůze naboso je možná něco, k čemu se jinde než doma nedonutíte. Pro mnoho lidí je to ale denní rutinou doma, v přírodě i ve městě.


Máte pocit, že jste na cvičení už příliš staří?

Pokud jste nebyli příliš aktivní v mládí, můžete snadno podlehnout dojmu, že startujete z poslední pozice. Kondici si udržet je totiž mnohem jednodušší, než ji získat.


Jaký vliv má spánek na imunitní systém?

Výzkumy tvrdí, že kvalitní spánek napomáhá tělu v boji s infekcemi. Pokud vám ještě chybí právě ten poslední důvod k tomu, abyste na svém spánku začali pracovat, toto by mohl být on: spánek prospívá imunitnímu systému.