Foto: Shutterstock

6 vědecky podložených účinků Cordycepsu

Cordyceps je cizopasná houba, která parazituje na larvách hmyzu. Napadá svého hostitele vystřelováním spor, získává z něj živiny a postupně jeho tkáň nahrazuje vlastním myceliem. Zbytky těl hostitelů se spolu s parazitující houbou sbírají, suší a poté využívají v čínské medicíně. Již po staletí se tak léčí únava, nevolnost, nemoci ledvin a nízké...

Zveřejněno: 10.05.22

Doplňky stravy s obsahem cordycepsu se v poslední době staly velmi populárními díky dalším předpokládaným a prokázaným pozitivním účinkům na lidské zdraví. V rodu Cordyceps bylo doposud rozeznáno přes 400 druhů, z nichž předmětem výzkumu v souvislosti s využitím v medicíně jsou dva: Cordyceps sinensis a Cordyceps militaris. Většina dosud realizovaného výzkumu však byla provedena na zvířatech nebo v laboratorních podmínkách, odborníci z řad lékařů jsou tak ohledně výroků o spojitosti Cordycepsu a lidského zdraví prozatím velmi rezervovaní.

Tento článek přináší 6 účinků Cordycepsu, které studie již potvrdily.

Pravděpodobně zvyšuje sportovní výkonnost

Předpokládá se, že Cordyceps v lidském těle působí na produkci adenosintrifosfátu (ATP), který přenáší energii do svalů. To může zlepšit vstřebávání kyslíku, obzvláště během fyzické aktivity. Jedna ze studií zkoumala účinek Cordycepsu na 30 zdravých dospělých, kdy tělesnou zátěží byla pravidelná jízda na rotopedu. Účastníkům byly denně podány buď 3 g syntetického Cordycepsu CS-4 nebo placebo. Na konci studie bylo měřením prokázáno, že u účastníků, kteří užívali Cordyceps, se schopnost vstřebávání kyslíku (VO2) zvýšila o 7 %, zatímco u účastníků, kteří užívali placebo, nedošlo k žádné změně.

Jiná studie zkoumala 20 zdravých dospělých, kdy části byl denně podáván 1 g CS-4 nebo placebo, a to po dobu 12 týdnů. V této studii nebylo prokázáno zvýšení VO-2 u žádné ze skupin, nicméně účastníci, kterým byl podáván Cordyceps, vykazovali na konci výzkumu lepší výsledky během fyzické zátěže. Bez ohledu na pozitivní výsledky některých studií se však zdá, že Cordyceps nemá výrazný účinek u profesionálních sportovců. 

Zpomalování stárnutíTradičně se Cordyceps podává seniorům, u nichž snižuje únavu, podporuje fyzické schopnosti a mimo jiné také libido. Předpokládá se, že za těmito plusy stojí antioxidační složky v Cordycepsu obsažené.

Studie na myších prokázaly zvýšení hladiny antioxidantů u starších jedinců po podávání Cordycepsu, což prokazatelně vedlo ke zlepšení paměti a vyšší sexuální aktivitě. Jiná studie zase prokázala vyšší věk dožití u jedinců, kterým byl Cordyceps podáván (v porovnání s užívání placeba). Studie, které by se zaměřovaly na účinky na lidské tělo, však dosud nejsou známy.

Účinek na nádorová onemocnění

Výzkum v této oblasti je v případě rakoviny u člověka záležitostí posledních let. Dosavadní výzkum naznačuje zpomalení růstu rakovinných buněk u několika druhů rakoviny: plic, tlustého střeva, kůže a jater (studie na myších naznačují, obdobný účinek). Mimo to je pravděpodobné, že Cordyceps příznivě působí na odstranění vedlejších účinků léčby rakoviny, např. leukopenie.

Jedna studie zkoumala účinky Cordycepsu na myších, u nichž se leukopenie po radioterapii nebo chemoterapii rozvinula.  Výsledkem bylo překvapivé zjištění, že podávání Cordycepsu rozvoj leukopenie zvrátilo. To je důvod, proč se o Cordycepsu v souvislosti s léčbou rakoviny, resp. vedlejších účinků léčby rakoviny začalo uvažovat. Je však třeba mít na paměti, že výzkum účinků na lidské tělo ještě proveden nebyl, závěry pro využití u lidí tedy prozatím nelze činit. 

Léčba diabetu 2. typu

Cukr v Cordycepsu obsažený může mít příznivý vliv na léčbu diabetu 2. typu. Diabetes je choroba, při níž tělo neprodukuje nebo nereaguje na hormon inzulin. Ten zásobuje buňky energií obsaženou v glukóze. Pokud tělo neprodukuje dostatek inzulinu nebo na něj správně nereaguje, glukóza nemůže být vstřebána buňkami a zůstává volně v krvi. Časem se její koncentrace zvýší natolik, že může způsobit závažné zdravotní obtíže.

Pro osoby, trpící diabetem, proto může být až životně důležité hladinu cukru v krvi udržovat na správné úrovni. Zajímavé je, že Cordyceps přesně to dokáže – několik studií na myších s diabetem to prokázalo. Dále existuje předpoklad, že podobný účinek má Cordyceps na onemocnění ledvin, které je častou komplikací diabetu.

Bohužel, studií bylo prozatím opět provedeno pouze omezené množství, některé z nich navíc nedosahovaly odpovídající kvality. Závěry o účincích Cordycepsu na chronické onemocnění ledvin u lidí tedy prozatím ještě nelze učinit. 

Účinek na zdraví srdce

Další studie v poslední době zkoumají také vliv Cordycepsu na srdeční onemocnění a celkové zdraví srdce – a dosavadní výsledky jsou opět příznivé. V Číně byl Cordyceps již oficiálně schválen k léčbě arytmie – stavu, kdy srdeční tep je příliš pomalý, příliš rychlý nebo nepravidelný.

Studie na krysách prokázaly, že Cordyceps velmi příznivě ovlivnil srdeční funkci u jedinců, trpících chronickým onemocněním ledvin. Poškození srdce v důsledku této choroby je příčinou zvýšeného rizika selhání srdce, takže omezení nebo dokonce odstranění rizika poškození srdce může v konečném důsledku zachránit život.

Předpokládá se, že příčinou je obsah adenosinu v Cordycepsu. Adenosin je jeho přirozenou složkou, která příznivě působí na zdraví srdce. Bonusem je, že Cordyceps má pravděpodobně příznivý vliv také na hladinu „špatného“ cholesterolu v krvi. „Špatný“ cholesterol (jeho zvýšená hladina) je příčinou vzniku a rozvoje srdečních chorob, jelikož se usazuje a později může zablokovat srdeční tepny. Stejně jako v předchozích případech však bude třeba podrobnějších a rozsáhlejších výzkumů, aby se příznivý vliv na zdraví srdce u člověka potvrdil stejně jako u zvířat. 

Příznivý vliv na zánětlivé procesy

Předpokládá se, že Cordyceps příznivě působí na zánětlivé procesy v těle. Výzkumy prokázaly, že Cordyceps snižuje produkci proteinů, které zánětlivý proces podporují. Šlo o zánět v dýchacích cestách myší – předpoklad tedy je, že Cordyceps je možno využít k léčbě astmatu, nicméně je třeba dodat, že některé běžně užívané protizánětlivé léky účinek Cordycepsu snižují. Bude však třeba provést další studie. 

Užívání Cordycepsu jako doplňku stravy

Sběr Cordyceps sinensis je velmi náročný, nelze jej tedy považovat za levnou a běžně dostupnou surovinu, má-li být ve vynikající kvalitě. Z toho důvodu většina doplňků stravy s Cordycepsem obsahuje jeho syntetickou verzi CS-4. Z důvodu nedostatečného výzkumu nelze stanovit vhodné dávkování, obvyklé však je 1000-3000 mg denně. 

Vedlejší účinky a bezpečnost

Žádné vedlejší negativní účinky Cordycepsu na lidské zdraví nebyly opět z důvodu nedostatečného výzkumu prokázány. Nicméně, vzhledem k tradici jeho užívání v čínské medicíně lze předpokládat, že je pro člověka bezpečný. Čínská vláda dokonce schválila Cordyceps CS-4 pro použití v nemocnicích. 

Sečteno a podtrženo

Cordyceps je tradiční součástí čínské medicíny, která jej již po staletí využívá k léčbě řady onemocnění. Ačkoliv výzkumy prokázaly velmi příznivé účinky Cordycepsu na zdraví, většina studií byla provedena pouze na zvířatech nebo v laboratorních podmínkách. Bude tedy zapotřebí provést další výzkumy, které tyto předpoklady potvrdí.

Ze studií, které se na účinek na lidské zdraví zaměřily, však vyplývá, že Cordycep má příznivý vliv na energii a vstřebávání kyslíky při tělesné zátěži. Prozatím nebylo stanoveno doporučené dávkování. Před nákupem zkontrolujte původ a kvalitu produktu, pro který se rozhodujete, ideálně by měl mít certifikaci kvality od nezávislé organizace.

 

Zdroj: https://www.healthline.com/nutrition/cordyceps-benefits#TOC_TITLE_HDR_2 

Související

Pánev, páteř, hlava pro zdravý začátek, to je IQ pohyb

Kvůli vlastnímu zdravotnímu problému s páteří začal před lety pomáhat klientům s bolestmi zad a dalšími omezeními. Daniel Müller, zakladatel a majitel společností skupiny IQ pohyb, se učil nejdříve v Londýně, jak cviky jógy a pilates správně metodicky rozebrat, a jak je pak také didakticky naučit...


15 důvodů, proč milovat Slunce

Předpokládejme, že každý pobral rozumu více, než se vejde do mozku pštrosa, opalování nepřehání a chrání se přípravky s přiměřeným SPF. V takovém případě si můžete být jisti, že sluneční paprsky prospívají tělu i duchu.


Růže z Jericha mýtů zbavená

Růže z Jericha je známá svou schopností „vstát z mrtvých“ ve chvíli, kdy už jí na první pohled není pomoci. Je hojně používaná na Středním východě k léčbě řady potíží, mezi které patří artróza, metabolická a respirační onemocnění, diabetes a další.


Jak kurkuma prospívá našemu tělu?

V posledních několika letech se ve světě zdraví a krásy rozvinula posedlost určitým žlutým kořením. Na blozích o zdraví a v hipsterských kavárnách se o kurkumě píše jako o módním trendu a její milovníci ji přidávají prostě všude.


Jak chůze naboso prospívá našemu zdraví?

Chůze naboso je možná něco, k čemu se jinde než doma nedonutíte. Pro mnoho lidí je to ale denní rutinou doma, v přírodě i ve městě.